Human Capital

Voucherregeling 2023 – Human Capital – staat nu open!

Human Capital staat aan de lat om ervoor te zorgen dat er voldoende goed opgeleide mensen met de juiste skills beschikbaar zijn voor onder meer de maatschappelijke uitdagingen en benodigde transities waarvoor de logistieke sector staat. Human Capital betreft zowel studenten (pre-experience) alsook werkenden (post-experience) met een logistieke functie.

Voor het realiseren van een brede toepassing van (nieuwe) kennis en innovatie met een groter bereik aan bedrijven is een voucherregeling ontwikkeld. In 2023 staat de regeling alleen voor wat betreft onderwijsvouchers open. De onderwijsvoucher richt zich op het ontwikkelen van onderwijsmiddelen.

Voor meer informatie over de voucher, klik hier.

Geef de eerste reactie