Calls for proposals

Voucherregeling Onderwijs Cases 2024 staat nu open!

Supply chain management en logistiek bij bedrijven wordt steeds belangrijker, vanwege regelgeving, vanwege beheersing van kosten en opbrengsten, en vanwege de aandacht vanuit maatschappelijke doelen. Op universiteiten en hogescholen wordt daarom veel onderzoek gedaan in dit veld, vaak met of voor bedrijven. Het is belangrijk om al deze nieuwe kennis ook weer terug te laten vloeien naar het hoger onderwijs in de vorm van modern onderwijsmateriaal.
Voor het realiseren van een brede verspreiding en toepassing van (nieuwe) kennis en innovatie met een groter bereik aan studenten is deze voucherregeling ontwikkeld. In 2024 staat de regeling open voor het ontwikkelen van onderwijs cases op het vlak van logistiek en supply chain management.

Financiering
Er is voor 2024 ruimte voor het toekennen van 5 onderwijsvouchers.

Onderwijsvoucher: het maximaal toe te kennen bedrag per aanvraag is € 7.500,= (ex. Btw), te cofinancieren met een in-kind bijdrage (uren) met een waarde minimaal evenredig aan de waarde van de toegekende voucher.

Termijn voor indienen van aanvragen
De regeling staat open vanaf 1 juli 2024 tot en met 27 september 2024. Aanvragen worden beoordeeld door de Programmaontwikkelaars van TKI Dinalog. Aanvragen worden beoordeeld op basis van first come first serve principe.

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  1. bijdrage aan onderwijsmateriaal voor het vakgebied logistiek en supply chain management;
  2. bijdrage aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek en de uitdagingen zoals benoemd in de Nationale Kennisagenda Logistiek 2024;
  3. de kwaliteit van de aanpak en betrokkenheid van bedrijfsleven;
  4. omvang potentiele impact en reikwijdte van de resultaten in het onderwijs.

Na goedkeuring van een aanvraag dient het onderwijsmiddel binnen 6 maanden na datum van beschikking gerealiseerd te zijn. Bij afronding moet een korte inhoudelijke rapportage met het cofinancieringsbewijs (en eventueel urenverantwoording) met een minimale waarde evenredig aan de waarde van de voucher alsook de deliverables worden ingediend.

Wie kan aanvragen

Voor het aanvragen van vouchers komen de volgende organisaties in aanmerking:

• Hoger Beroepsonderwijs (HBO),
• Wetenschappelijk Onderwijs (WO),

Ideeën of vragen?
Neem dan contact met ons op! We ondersteunen u graag bij het indienen van uw aanvraag. Voor financiële, administratieve of onderwijsinhoudelijke vragen kunt u per email contact opnemen met tenders@dinalog.nl.

Ga hier naar de call pagina met additionele informatie en formats voor indiening

Geef de eerste reactie