Supply Chain Management

Van der Waal: “We gaan laten zien waar innovatie toe kan leiden”

Robert van der Waal (43) is de nieuwe voorzitter van TKI Dinalog. Als consortium gericht op kennis en innovatie gaat TKI Dinalog een volgende fase in samen met de onderzoeksinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven. Juist die laatste groep moet meer betrokken worden volgens de logistieke topman van Samsung SDS.

De nieuwe voorzitter neemt het stokje over van Willem Heeren, die vanaf het begin de kar heeft getrokken. Bijna tien jaar geleden ging Dinalog van start als topinstituut om innovatie in de logistieke sector aan te jagen met waardevolle, wetenschappelijke projecten. Nadien werd de koers bijgesteld om vanuit het gedachtegoed van de Topsector Logistiek bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstellingen samen aan tafel te krijgen over vernieuwingsvraagstukken rond belangrijke thema’s: digitalisering, robotisering, e-commerce en stedelijke distributie.
Van der Waal komt niet als een onbeschreven blad in deze rol terecht. Vanuit het bedrijf waar hij werkt was hij eerder al betrokken bij Dinalog projecten. Hij heeft ervaring in zowel de logistieke dienstverlening (DHL) als aan verladerskant (Samsung) en brengt dat in zijn huidige rol samen door als logistieke organisatie van Samsung – onder de vlag Samsung SDS – ook voor derden logistieke services uit te voeren. Een innovatief concept, dat navolging verdient.

Wat neem je mee als nieuwe voorzitter?

“Enthousiasme, veel energie en ook de nodige bestuurlijke ervaring onder meer bij de BUAS (Breda Univeristy Applied Science – voorheen de NHTV) waar ik voorzitter ben van de Adviesraad. TKI Dinalog wil iemand vanuit het bedrijfsleven als voorzitter, naast Albert Veenstra als directeur. Ik kom uit de verladerskant en ben sinds twee jaar verantwoordelijk voor de logistiek in Europa van Samsung SDS. Vanuit die functie geef ik leiding aan een grote groep Europese experts, die als taak hebben om met innovatieve oplossingen te komen.”

Hoe kan de organisatie zichzelf verbeteren?

“TKI Dinalog is er voornamelijk voor het bedrijfsleven, niet voor de overheid en de onderzoeksinstellingen. Maar die hebben we wel nodig om innovatie te stimuleren. Projecten initiëren en financieren. Daar draait het allemaal om. Waar we tegenaan lopen is, dat het lastig is om het bedrijfsleven daar volop in mee te krijgen. Nu doen 600 bedrijven mee, dat aantal moet omhoog. Om me heen zie ik overal versnippering; diverse organisaties en instellingen houden zich bezig met logistieke innovatie. Dat is niet erg, zolang iedereen een eigen koers kan varen. Zelf moeten we een overkoepelende rol op ons nemen.”

Zijn in het verleden kansen blijven liggen?

“Dat denk ik niet. Het kan altijd beter, maar ik vind dat we heel trots moeten zijn op wat we hebben bereikt. Het buitenland is jaloers op ons, omdat wij er in slagen om diverse partijen bij elkaar te brengen in innovatieprojecten. Dat gebeurt echt niet overal. Maar ik wil graag vooruit kijken. Hoe krijgen we MKB bedrijven mee in dit verhaal? Veelal haken ze af, als de afkortingen ze om de oren vliegen. Hoe zorgen we er voor, dat de kennis die in de projecten is opgedaan terecht komt bij bedrijven die daar ook echt hun voordeel mee kunnen doen?”

Dat is de vraag, hoe dan?

“We gaan als TKI Dinalog dichter nog op het bedrijfsleven kruipen, dan tot nu toe. Ik denk dat we de goede dingen doen, maar dat we dit beter moet uitleggen aan de sector. We zullen op dat punt zelf ook een transitie moeten doormaken. Je kunt niet blijven hameren op innovatie en zelf niet aan vernieuwing willen doen. Nederland heeft een hoge ambitie op logistiek gebied. Die ambitie willen we waarmaken.”

Is er ruimte voor die ambitie – financieel?

“Het budget is altijd kleiner dat je zou willen, maar we hebben genoeg armslag om mooie projecten te ondersteunen in de vorm van medefinanciering; zo zijn de regels vanuit de overheid. Meer onderzoek kunnen doen is mooi, maar het moet wel relevant zijn. Ik krijg geen signalen, dat we onderzoek moeten laten liggen, omdat het geld ontbreekt. De organisatie zoals die nu staat is heel solide, met een programmacommissie van wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven en met een bestuur dat over de ingediende projectvoorstellen een besluit neemt. Het ministerie, TNO en NWO zitten daar in. Verder bestaat de organisatie uit een fris en jong team met uitstekende programmamanagers. Daar ben ik erg blij mee.”

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto : Fred Libochant
Delft / Samsung SDS Smart Logistics Europe & CIS / Robert van der Waal
Laat de reactie zien