Stedelijke Distributie

Webapplicatie berekent levensvatbaarheid stadsdistributiecentra

Een groeiend logistiek vraagstuk is de bezorging in Nederlandse binnensteden. Gemeenten willen hun binnensteden verkeersluw maken en zo min mogelijk overlast van vrachtverkeer. Dinalog en PostNL ontwikkelden samen een tool waarmee gemeenten snel kunnen uitrekenen of de bouw van een stadsdistributiecentrum levensvatbaar is.

Kees-Willem Rademakers, projectmanager Sustainability bij PostNL legt uit hoe de samenwerking tussen PostNL en Dinalog tot stand kwam. “Stadsdistributie is een sterk opkomende logistieke ontwikkeling. PostNL wil hierin een actieve voortrekkersrol spelen. Het huidige distributiemodel van PostNL sluit niet meer aan op de behoefte om slimmer en groener te distribueren. PostNL wil niet alleen kijken naar de duurzaamheid van de huidige pakketbezorging, maar wil ook de duurzaamheid verbeteren.

Bijvoorbeeld door nieuwere en duurzamere technologieën op het gebied van transport en het integreren van de nieuwe pakketcollectie in de huidige pakketbezorging. Hiervoor is PostNL op zoek gegaan naar manieren om het distributiemodel uit te breiden op een manier die past bij deze ambitie. “Dinalog heeft met de Conversion Factory de kennis in huis om ons hierbij te ondersteunen. Samen hebben we het standaard distributiemodel herschreven en een webtool ontwikkeld waarmee een gebruiker snel kan zien of een stadsdistributiecentrum rendabel is.”

Wat houdt de tool precies in: In een stadsdistributiecentrum worden alle poststromen verzameld, overgeslagen en op een groene manier verder vervoerd. De belangrijkste voorwaarde om de realisatie van een dergelijk centrum te rechtvaardigen is het potentiële volume. Daarnaast spelen ook vragen als ‘welke goederen zijn geschikt om te bundelen’, ‘kunnen we pakketstromen van derden toevoegen’ een grote rol in het besluitvormingsproces. De tool rekent snel en eenvoudig uit hoe een distributiecentrum aan de rand van de stad, het centrum kan ontlasten en geeft de gebruiker een goed doortimmerd advies.

De tool is een webapplicatie, gevuld met relevante data over het toegangsgebied, het type pakket/post, het distributiecentrum, toegestane snelheid, de geografische ligging, toegangsgeboden, tijdsvensters en de verschillende typen voertuigen. Vervolgens worden er een aantal prestatie-indicatoren gedefinieerd aan de hand van de gewenste situatie (voertuigen, aantallen, tijdsvensters etc.) en hierna doet het model de rest. De uitkomst is dan een reeks aanbevelingen voor het gebruik van grote of kleinere duurzame voertuigen als bijvoorbeeld een fiets of elektrische bestelbus.

Dinalog programmamanager Albert Douma is zeer tevreden over de samenwerking: “PostNL heeft haar nek uitgestoken met deze samenwerking in de Conversion Factory. Over het algemeen komen bedrijven vaak kennis halen, PostNL heeft de Conversion Factory ook kennis gebracht. En dat is nou precies waar de Conversion Factory voor bedoeld is: het benutten van wetenschappelijke kennis voor een praktische toepassing.”

De gerealiseerde web applicatie komt beschikbaar voor alle Nederlandse gemeenten.

Meer over de app Geef de eerste reactie