Call for Proposals “Wegen naar Welzijn” – logistiek en mobiliteit in de ruimte

Logistiek is een belangrijke gebruiker van ruimte en infrastructuur, ook al zijn gemiddeld slechts ongeveer 10% van de bewegingen logistiek. De verduurzaming van onze samenleving en van mobiliteit en logistiek in het bijzonder, vraagt ook een andere benadering van ruimtegebruik.

Daarom doet het Stimuleringsfonds een oproep onder de noemer Wegen naar Welzijn een oproep om na te denken over die transitie. Om te komen tot een duurzame mobiliteitstransitie zijn fundamenteel nieuwe denk- en oplossingsrichtingen nodig. We moeten denken voorbij de ‘klassieke’ infrastructurele uitbreidingsmaatregelen en capaciteitsknelpunten. De mobiliteitsopgave vraagt om een integrale en multidisciplinaire benadering die onlosmakelijk is verbonden met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ondermeer leefomgeving.

Voor ruimtelijk ontwerpers die met overheden, belanghebbenden en deskundigen willen werken aan de mobiliteitsopgave in Nederland. Hoe kan de ingrijpende mobiliteitstransitie waar Nederland voor staat zo worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren?

Meer informatie vindt u op de website van het Stimuleringsfonds. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met TKI Dinalog.

Geef de eerste reactie