Duurzaamheid

Werkconferentie Logistiek in de Circulaire Economie 31 oktober

Logistiek en circulair bundelen hun krachten

De logistieke sector speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Logistieke ketens en business modellen zullen veranderen in die transitie en tegelijkertijd heeft de logistieke sector veel kennis en skills te bieden in de transitie. Steeds opnieuw blijkt dat het organiseren van samenwerking in ketens – een kernbegrip vanuit de logistiek – de sleutel is voor innovatie in de richting van een betere (her-)benutting van schaarse grondstoffen en energie en voor het verminderen van onnodige uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen.

De conferentie op 31 oktober 2019 richt zich op ondernemers in de circulaire economie en logistiek. Vanuit de ondernemer die wil bijdragen aan de transitie identificeren we tijdens de conferentie waar versnelling nodig en mogelijk is. Vanuit de behoefte van de ondernemers maken we de koppeling naar beleid (waar kan de overheid helpen?) en naar kennis (welke onderzoeksvragen moeten worden opgepakt?).

We starten niet vanuit het niets. U krijgt inzicht in wat er al wordt gedaan op het snijvlak van logistiek en circulaire economie, onder andere vanuit het lectorenplatform LOGITIMO en de community Logistiek in de circulaire economie (LOGICE). Maar centraal staan co-creatie sessies waarbij we aan de hand van praktijkcases aan de slag gaan met de rol van de logistiek in de circulaire economie. We willen ondernemers in de logistieke sector inspireren om ook actie te ondernemen. Tegelijkertijd krijgen we vanuit de sessies aanbevelingen voor de systeeminnovatie die nodig is. Centraal staat de vraag: “Hoe maken we logistieke concepten meer behapbaar in de transitie naar een circulaire economie?”

De werkconferentie is een initiatief van TKI Dinalog, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Lectorenplatform logistiek (LOGITIMO), Het Groene Brein en Stichting Transactieland.

Voor inschrijven en meer informatie klik hier.

Geef de eerste reactie