Supply Chain Finance

Logistiek & fintech: van directe voordelen tot grote impact

De samenwerking Logistics & Fintech van Dinalog, Holland FinTech en partners laat in een white paper de directe voordelen en impact van fintech op de logistieke sector zien. Concrete praktijkvoorbeelden en toekomstige ontwikkelingen tonen de kansen van financiële innovatie voor de logistieke industrie.

Drie toepassingsgebieden
Traditioneel is in Nederland innovatie per sector georganiseerd met gerichte aandacht voor de kern van elke sector. Om concurrerend te blijven is kruisbestuiving tussen sectoren noodzakelijk. Het Logistics & Fintech programma richt zich op nieuwe innovaties voor de logistieke industrie vanuit de financiële sector. Recentelijk zorgen fintech oplossingen voor opschudding in de financiële industrie. Zowel de fintech als logistieke sector kunnen profijt hebben van samenwerking. Dit gebeurt met name in drie toepassingsgebieden;

  • het verbeteren van administratieve processen, werkkapitaal en supply chain finance;
  • het financieren van bedrijfsmiddelen, voorraad en gebouwen; en
  • het faciliteren van internationale handel, grensoverschrijdende transportbewegingen en vertrouwen.

Transformatie van het logistieke systeem
Logistiek kan de vruchten plukken van fintech bedrijven en hun oplossingen. Er zijn drie manieren te onderscheiden hoe fintech oplossingen concreet binnen de logistiek geïntegreerd worden;

  1. Er zijn oplossingen direct beschikbaar voor toepassing bij logistieke partijen. Deze bieden veelal ondersteuning voor hun dagelijkse processen.
  2. Fintech biedt kansen voor logistiek dienstverleners om hun dienstenportfolio uit te breiden. Door adoptie van fintech oplossingen en samenwerking met fintech bedrijven, kunnen zij hun rol in de keten uitbreiden en extra waarde toevoegen voor hun klanten. Dit kan bijvoorbeeld door het verminderen van risico’s en kosten in supply chains.
  3. Fintech kan daadwerkelijke transformatie in logistieke ketens veroorzaken. Het gebrek aan transparantie, het inefficiënte gebruik van capaciteit en middelen en de terughoudendheid van supply chain partners om samen te werken kunnen met fintech worden overwonnen. Twee veelbelovende gebieden zijn de transformatie van internationale handel en logistiek en het herontwerp van bedrijfsvoering met behulp van blockchain technologie.


Call to action
De transformatie van de logistieke sector door fintech vergt de inzet, dynamiek en samenwerking van verschillende partijen uit de sector om ideeën tot concrete oplossingen te brengen. Het programma brengt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (semi-) publieke organisaties uit het fintech en logistieke domein samen, waar al samenwerking en bereidheid tot het starten van nieuwe initiatieven is. Dit netwerk roept andere partijen op te participeren en samen een grote impact te maken in het versterken van de fintech en logistieke sectoren.

Geef de eerste reactie