Human Capital

Winnende oplossing Talking Traffic & Logistics studenten challenge 2017 gericht op schoon transport in steden

Slim Stedelijk Distributie Centrum met gestandaardiseerde minicontainers op emissieloze voertuigen voorkomt stadsvervuiling door transport
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 november jongstleden bij NHTV Breda University of Applied Sciences (NHTV Breda) is gisteren de winnaar bekendgemaakt van de ‘Talking Traffic & Logistics studenten estafette challenge 2017’ die onlangs in teamverband plaatsvond op de eerste MobiliteitsRAI. Na de prijsuitreiking vond de overdracht plaats van de (winnende) challenge aan studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zij gaan de oplossing verder uitwerken. Het HvA team zal de komende maanden de strijd aangaan met experts uit het bedrijfsleven in de Online Talking Traffic & Logistics Challenge die 1 november van start is gegaan op DutchMobilityInnovations.com. De offline studenten challenge en online Talking Traffic & Logistics challenge 2017 wordt georganiseerd door TransportLAB in samenwerking met RAI Vereniging, TIP Trailer Services, TLN en NHTV Breda. De partners hebben de wens aangegeven om hier volgend jaar een vervolg aan te geven.

Hoe kan zero emissie transport via groene energie in onze grote steden bereikt worden?
Dat was de vraag waar het winnende team van NHTV Breda zich tijdens de MobiliteitsRAI over gebogen heeft. Christian Plesca, Nivar van Diemen en Thato Motloung overtuigden toehoorders en juryleden met hun goed doordachte plan om op basis van bestaande (Europese) initiatieven en standaardisatie te komen tot efficiënter en schoner transport in en rondom de steden. Het idee is om een Stedelijk Distributie Centrum (netwerk) / Urban Consolidation Center (UCC) op te zetten aan de rand van grote steden. Hier verzamelen de vrachtwagens zich, waarbij lading wordt overgeheveld naar elektrische/hydro en hybride gedreven (Zero-Emissie) pick-up trucks via (Europees) gestandaardiseerde minicontainers. De huidige logistiek en werkwijze is veel te duur en niet duurzaam. Met deze oplossing wordt vervuilend transport in het centrum van de stad teruggebracht, hoeven vrachtwagens niet meer stil te staan en wordt er duurzaam geconsolideerd in het centrum, aldus de winnaars. Nivar van Diemen: ‘Ik vond het een leuke en leerzame ervaring. Met name de connectie met de sector sprak mij erg aan; ik heb in het kader van de opdracht vragen kunnen stellen, maar ook vanuit mijn eigen interesse had ik gemakkelijk toegang tot diverse vertegenwoordigers uit de industrie. Over een paar weken gaan wij de (bedrijfskunde)studenten van de Hogeschool van Amsterdam ondersteunen in de uitwerking van de oplossingen.’

Beoordeling van drie NHTV teams
Er deden drie studententeams (opleiding Logistiek en economie) van NHTV Breda mee aan de fysieke studenten challenge tijdens de eerste MobiliteitsRAI (19-21 oktober jl.), waar zo’n 4.000 experts uit de sector aanwezig waren. Ieder team had een specifiek aandachtsveld gericht op onderzoek naar kansen voor duurzame mobiliteit, betere stedelijke doorstroming en bovenal een gezond leef- en werkmilieu. Naast de winnende oplossing stelde team 1 (Jacob Veerhuis en Mathijs Vervaeck) voor om te differentiëren in de kostprijs van stadsdistributie en om het gebruik van HUB’s te bevorderen. Team 2 (Manon Nelen, Marijn van Eekelen en Yari Verhoef) kwam met een voorstel tot oprichting van een onafhankelijk platform om de verduurzaming in Nederland te bevorderen door kennis van ketendeelnemers samen te brengen. Alle teams benadrukten het belang van samenwerking in de sector en vooral de kritische rol van de overheid.

Jury unaniem
De deskundige juryleden, onder wie Marie-José Baartmans, CEO van Breytner Transport (aanbieder van oplossingen voor emissievrije stadsdistributie) beoordeelden de ingediende ideeën op o.a. de volgende aspecten: de impact op (efficiency in) mobiliteit en logistiek, duurzaamheid, toepasbaarheid in combinatie met verwachte voordelen, schaalbaarheid en commerciële potentie.

De jury liet weten blij te zijn met de mobiliteits- en duurzaamheidsvoorstellen van de studenten. Zij hebben in korte tijd stof gegeven tot nadenken bij overheid en bedrijfsleven over hoe het anders kan en moet in de sector en daarbuiten.

Team 1 kwam met een concrete en verfrissende aanpak voor dynamische pricing (stadsdistributie versus lange afstand transport) en stelde voor het gebruik van HUB’s te bevorderen. Door wat simpele wijzigingen kan dit tot een duurzaamheidsslag leiden mits er nauwe ketensamenwerking is, ook van overheidswege.
Team 2 gaf een goede analyse en oplossingsrichting met het voorgestelde platform. De jury was het erover eens dat het gebrek van afstemming en het delen van informatie beperkend werkt voor innovatie en dat een stimulerend effect vanuit de overheid noodzakelijk is.
Team 3 werd unaniem gekozen als winnaar van de fysieke MobiliteitsRAI studenten challenge 2017. De jury sprak over een kansrijke oplossing en een mooie doorvertaling van bestaande initiatieven.

De HvA studenten Bedrijfskunde hebben nu de opdracht gekregen om een stapje verder te gaan in de concretisering en doorberekening van kansen en beperkingen. Ook experts uit het bedrijfsleven kunnen aan deze of één van de andere Talking Traffic & Logistics challenges deelnemen. Medio januari zal bekend zijn welke van de vier online challenges als winnend idee uit de bus komt. De winnaar zal een cofinanciering krijgen van maximaal 32.000 euro en wordt geholpen om zijn/haar oplossing daadwerkelijk te kunnen realiseren in de markt.

Lees meer of schrijf je in: http://bit.ly/TTLChallenges2017

Geef de eerste reactie