Datagedreven Logistiek

Wiskunde studenten leveren een bijdrage aan het verbeteren van COVID-19 vaccinatieplanning

De afgelopen maanden hebben vijf Business Analytics studenten van de Vrije Universiteit (VU) de GGD GHOR succesvol ondersteuning geboden bij het verbeteren van de vaccinatieplanning. Tara Zver, Berend Markhorst, Nina Malbašić, Renze Dijkstra en Daan Otto hebben met behulp van wiskunde een lastig praktijkprobleem weten op te lossen. 

Het avontuur is begonnen met het winnen van de TKI DINALOG challenge, een initiatief van de Topsectoren Creatieve Industrie, Logistiek, ICT en LSH.  Door de publiciteit die hierbij kwam kijken, zijn de studenten gecontacteerd door het vrijwilligersinitiatief van o.a. Chiel Noppe (ASML) en in contact gebracht met de GGD GHOR. Met financiële ondersteuning vanuit de VU, Centrum Wiskunde en Informatica (CWI) en GGD GHOR zijn de studenten vervolgens aan de slag gegaan met ontwikkelen van een wiskundig model om de vaccinatieplanning te verbeteren. Gedurende het project zijn de studenten inhoudelijk ondersteund door Prof. dr. Rob van der Mei (VU en CWI) en Dr. Dennis Moeke (Lector Logistiek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Sinds juni wordt het ontwikkelde model operationeel ingezet voor het slimmer verdelen van de vaccins over de verschillende GGD priklocaties, wat heeft geresulteerd in een snellere vaccinatie van de Nederlandse bevolking. Bovendien heeft de vernieuwde aanpak geleid tot meer gelijkheid in het vaccinatietempo tussen de verschillende GGD regio’s. Momenteel wordt er ook al aan vervolgstappen gedacht, waaronder de aanpak van toekomstige vaccinatiecampagnes. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over het verbeteren van de plaatsing van priklocaties met behulp van wiskundige modellen. Wat in januari nog slechts een project voor de universiteit was, is nu uitgelopen tot een oplossing die op nationaal niveau wordt gebruikt en bijdraagt aan de Nederlandse volksgezondheid: “The sky is the limit”.

Klik hier meer informatie.

Geef de eerste reactie