Zeven nieuwe consortia aan de slag binnen TKI Toeslag call 2018 #2

In de TKI toeslag call 2018 #2 zijn 7 projecten gehonoreerd. TKI Dinalog heeft voor deze onderzoeksprojecten ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De consortia brengen ruim 1,8 miljoen euro aan cofinanciering in. De toekenning van deze projecten leidt daardoor tot een investering van 3,3 miljoen euro in logistieke innovatie.

IDS Service Environment (International Data Space)
Digitaal samenwerken en op betrouwbare wijze (sensitieve) data delen met onbekende partijen wordt in de praktijk sterk belemmerd door het ontbreken van een infrastructuur, een gestructureerde methode, een omgeving voor informatie management (het aanbieden, adverteren en beschikbaar stellen van data) en de ondersteuning daarvan in een digitale data deel omgeving. Het International Data Space (IDS) initiatief en haar referentie architectuur zijn daarbij als potentieel krachtige aanvulling geïdentificeerd, met additionele functies (zoals bijvoorbeeld discovery, metering, billing, brokering, etc.) voor het betrouwbaar multilateraal delen van (potentieel sensitieve) data. Als zodanig geeft IDS een veelbelovende aanpak om te komen tot een open, interoperabele (en gestandaardiseerde) omgeving om op betrouwbare, efficiënte wijze en geautomatiseerd de ‘trust enabling’ functies te ondersteunen voor juridisch en technisch afdwingbare data deel afspraken. Aansluiting bij / complementariteit met eerdere initiatieven (m.n. NLIP / iShare) zal daarbij nadrukkelijk worden beschouwd.

Doel van het project is het dienst-, business en governance model voor de ontwikkeling en operationalisering van IDS te beschouwen vanuit het perspectief van logistieke sector, resulterend in een ontwikkel roadmap. De ambitie is daarbij te komen tot een open, generieke en cross-sectorale IDS dienstverlenings-ecosysteem.

Projectleider: Harry Bastiaansen, TNO
Partners: Oracle, Innopay

Physical Internet, an Outlook on Neighborhood and Environment for E-commerce Retail (PIONEER)
Het Physical Internet (PI) is een toekomstvisie voor geheel open en verbonden logistiek netwerken, waarbij fysieke, digitale, operationele en financiële interconnectiviteit centraal staan. Uit onderzoek blijkt PI kansen te bieden voor efficiëntere en duurzamere logistiek. Uitwisseling en bundeling van bezorgingen, en het delen van opslag- en transportcapaciteit tussen logistieke partijen wordt met de realisatie van PI-gebaseerde netwerken een vanzelfsprekendheid.

Een kernaspect van het Physical Internet is de meerlaagse netwerkstructuur, met verschillende typen hubs waar goederen kunnen worden op- en overgeslagen. Een belangrijke rol hierin spelen de micro-hubs, kleinschalige logistieke operaties op vaste locaties met een klein geografisch verzorgingsgebied (stadskern, woonwijk of straat). Micro-hubs zijn niet alleen een theoretisch concept voor PI, maar worden ook in de huidige logistieke markt steeds vaker gebruikt.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van PI-gebaseerde concepten rondom micro-hubs voor e-commerce, waarbij een balans wordt gezocht tussen servicegerichtheid, efficiëntie, duurzaamheid en leefbaarheid. Onderdelen zijn onder meer de logistieke waarde van street-hubs en de impact op duurzaamheid en leefbaarheid, multichannel logistiek voor het dichter bij elkaar brengen van de logistiek voor online en offline productverkoop en logistieke netwerkintegratie van fietskoeriers.

Projectleider: Kees Jan Roodbergen, RijksUniversiteit Groningen
Partners: Districon, ViaTim, Cycloon/Fietskoeriers.nl, Wehkamp, DHL, Centric, IMCC, Dropper, ZUPR

Industry 4.0-driven Supply Chain Coordination for SMEs (ICCOS)
ICCOS heeft tot doel de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector te verbeteren door de acceptatie en het gebruik van industrie 4.0-gerelateerde technologieën te verhogen in combinatie met geavanceerde real-time data-analyse. Daarbij wordt gekeken naar:

 • Logistieke IDS-architectuur: ontwerp van een gedetailleerde architectuur, inclusief richtlijnen en implementatiemodellen, voor het ontwerpen van een IDS waarin dingen, data, diensten, mensen, logistieke processen en (real-time) bedrijfslogica ingebed in kunstmatige intelligentie agenten (AIA’s) zijn verbonden op een autonome, interoperabele en veilige manier.
 • Artificial Intelligence Agents: samenwerkende kunstmatige agenten die (semi-) autonoom volledige (of gedeelten van) voorspellende, prescriptieve en autonome supply chain planningsprocessen kunnen coördineren, voorspellen en aanvullen, of fungeren als katalysator voor de initiatie van de zogenaamde nieuwe “business” momenten “op een ad-hoc vloeiende manier;
 • Toekomstig leren en werken: sector breed onderzoek om de kloof te dichten tussen de kennis- en vaardigheidsvereisten die voortvloeien uit slimme logistieke innovatie en het huidige onderwijs en de huidige professionele ontwikkeling op de werkplek. Daarnaast het definiëren van de toekomst van leren en werken in het industrie 4.0 tijdperk;
 • Industrie cases: de 6 consortiumpartners bieden een rijke testomgeving met datasets uit verschillende use cases voor de validatie van projectonderzoek en voor het creëren van kansen om nieuwe kennis uit experimenten te halen;

Projectleider: Maria-Eugenia Iacob, University of Twente
Partners: Emons Groep BV, King Nederland BV, Districon BV, Logaps BV, Deltago BV, Veenman BV

Future planning solutions: Multi-echelon inventory optimization
Inventarisatie en materiaalplanning zijn belangrijke onderwerpen voor bedrijven in bijna alle sectoren en worden steeds complexer door globalisering, vooruitgang in IT en de opkomst van e-commerce. Op basis van de beschikbare tools van vandaag worden supply chain voorraden per voorraadpunt geoptimaliseerd (zogenaamde single-echelon-optimalisatie), resulterend in suboptimale oplossingen en extra voorraad. Multi-echelon-oplossingen optimaliseren de hele supply chain en houden expliciet rekening met de toewijzing en synchronisatie van voorraad binnen de supply chain. Op deze manier kan een multi-echelon-oplossing resulteren in aanzienlijk lagere voorraadniveaus en lagere financiële en milieukosten.

Dit project heeft tot doel om een innovatieve analytische multi-echelon planningsoplossing te onderzoeken, ontwikkelen en testen in real-life supply chains. Dat gebeurt in 3 werkpakketten:

 • Het eerste werkpakket betreft het onderzoek en de ontwikkeling van AI-methoden voor gegevensanalyse.
 • Het tweede werkpakket omvat de identificatie en aanpak van de wetenschappelijke uitdagingen binnen het momenteel gedocumenteerde ChainStock-onderzoek, de ontwikkeling van een prototype en een proces dat leidt tot acceptatie, onderzoek naar organisatiegedrag en menselijke besluitvorming.
 • Het derde werkpakket omvat een pilot project vergelijkbaar met het tweede werkpakket, maar richt zich op collaboratieve planning.

Het project zal resulteren in een prototype dat zal worden gebruikt om onderzoek te doen naar het gebruik van een geavanceerde planningsoplossing in het kader van multi-echelon voorraadoptimalisatie in samenwerking met twee consortiumpartners, Hilti en Kramp.

Projectleider: Ton de Kok, Technical University Eindhoven
Partners: ChainStock, Hilti, Kramp, Groenewout

Lane Analysis & Route Advisor (LARA)
De expediteursbranche is met 150 miljard euro een belangrijke factor voor wereldwijde handel en heeft dringend behoefte aan digitale transformatie. Dit project richt zich op een kernproces: routeplanning voor wereldwijde luchtvrachtzendingen, specifiek voor producten met speciale afhandelingsbehoeften, zoals temperatuurgevoelige geneesmiddelen, bloemen en etenswaren. Routeplanning bij expediteurs heeft een aanzienlijk potentieel voor optimalisatie en efficiëntiewinst door de toepassing van geavanceerde data analyse en kunstmatige intelligentie (AI).

Het project werkt aan een AI-gebaseerde routeadviseur voor luchtvrachtzendingen en onderzoekt daarvoor verschillende technische componenten en de mens-computer interactie om deze componenten te implementeren. Projectdoelen zijn onder andere:

 • Een concept zoekmachine om de beschikbare routeringsopties voor een zending met specifieke afhandelingsbehoeften te bepalen.
 • Een op AI gebaseerd beslissingsondersteunend systeem dat verschillende routeringsopties voor zendingen evalueert en vergelijkt en de optimale routings aanbeveelt.
 • Een real-time voorspellingsmodel voor verstoringen in de supply chain in de wereldwijde luchtvracht op basis van real-time gegevens over weersvoorspellingen en andere mogelijke verstoringen.
 • Een raamwerk voor mens-computer samenwerking bij routeplanning voor luchtvrachtzendingen waarbij rekening wordt gehouden met de menselijke interactie met verschillende op AI-gebaseerde componenten.
 • Verspreiding van onderzoeksresultaten naar de academische omgeving en logistieke sector en valorisatieactiviteiten voor de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsoplossingen.

Projectleider: Rob van der Mei, CWI
Partners: VU Amsterdam, TU Eindhoven, Validaide, Panalpina, GEFCO

Trucks & Barges: a logistics serious game
Dit project heeft tot doel het ontwerp en de implementatie van een serious game voor logistieke planning, het ontwikkelen van bijbehorend onderwijsmateriaal en het experimenteren met het spel voor validatie en onderzoeksdoeleinden. In zijn eenvoudigste vorm simuleert deze game een logistieke dienstverlener (LSP) die dagelijks containers aan schepen en vrachtwagens moet toewijzen. Het spel bestaat uit verschillende soorten rondes (spelmodi) waarin de speler de containers handmatig kan plannen, beslissingsondersteuning van geavanceerde planningsalgoritmen kan gebruiken of zijn eigen planningsregels kan maken.

Het doel van het spel is spelers ervaring op te laten doen met transportplanning rekening houdend met onzekerheid, het bewustmaken van enkele compromissen in anticiperende planning, en hen vertrouwd maken met beslissingsondersteuning en geautomatiseerde planning. De game is ontworpen om de speler inzicht te geven in: 1) Een typisch intermodaal planningsprobleem, 2) de voordelen en uitdagingen in anticiperende planning, 3) de voordelen van beslissingsondersteuning en geautomatiseerde planningsregels, 4) de complexiteit van de planning probleem en 5) de formalisering van geautomatiseerde planningsregels. Aan de andere kant, het spel ook geeft de game-master inzichten gerelateerd aan het gedrag van zijn / haar deelnemers, hun bewustzijn over de trade-offs in anticiperende planning, hun leerproces en de manier waarop ze reageren verschillende vormen / bronnen van beslissingsondersteuning, geautomatiseerde planningsregels en optimalisatiealgoritmen.

Projectleider: Martijn Mes, University of Twente
Partners: Pineapple Studios, Rotra Company, DeltaGo, Emons Groep, Combi Terminal Twente, eXomodal

Power-2-Fuels Innovation outlook (P2Fuel outlook)
Vanuit de noodzaak van de energietransitie zijn synthetische brandstoffen (of synfuels) geïdentificeerd als mogelijke optie voor de verduurzaming van verschillende transportmodaliteiten (wegtransport, luchtvaart, scheepvaart). Er is echter nog steeds veel onduidelijk over deze brandstoffen. Uit de sector komt naar voren dat er vooral behoefte is aan duidelijkheid over het innovatietraject van synfuels. Het doel van dit project is om partijen in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen ten aanzien van innovatiestrategieën en/of investeringen rond synthetische brandstoffen.

Het project richt zich daarvoor allereerst op een comparative assessment om feiten en cijfers met betrekking tot verschillende PtX brandstoffen en toepassingen te verzamelen. Hierbij wordt vanuit drie pijlers van de waardeketen gekeken: brandstofproducten, voertuigproducten en eindgebruikers. In parallel wordt een marktmodel ontwikkeld dat de (toekomstige) waardeketen voor synthetische PtX brandstoffen omvat, om de kansen voor mogelijke nieuwe ‘value cases’ te identificeren. Tot slot wordt samen met betrokken partijen een adoptie roadmap ontwikkeld voor grootschalige toepassing van deze brandstoffen. Dit gebeurt via interviews, roundtables en workshops.

De verwachte resultaten zijn:

 • Vergelijking van de toepasbaarheid van diverse PtX brandstoffen in verschillende logistieke toepassingen en de benodigde technologische ontwikkelingen;
 • Een beschrijving van de (toekomstige) waardeketen en waar de kansen voor nieuwe “value cases” liggen;
 • Analyse van de benodigdheden voor grootschalige toepassing van Power-2-X brandstoffen en een adoptie roadmap om daar te komen;
 • Een technologisch en niet-technologisch innovatieplan waarin de stappen in het traject staan beschreven.

Projectleider: Martijn de Graaff, TNO
Partners: Smartport, Deltalinqs, MKC, Port of Amsterdam, NLR, EICB, Westerman Logistics, DMT Technologies, Enviu, Port of Rotterdam, VIV

Geef de eerste reactie