TKI Dinalog: innoveren doen we samen

TKI Dinalog is het Topconsortium Kennis en Innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog stimuleert sinds 2009 de ontwikkeling van toepasbare kennis voor innovaties in de logistiek en internationale logistieke ketens. We doen dat door het (co)financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten waarin we verschillende partijen samenbrengen. Voor de financiering werken we samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Onze focus

Met input vanuit de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid bepalen we als team periodiek een kennisagenda in lijn met onze visie en missie. Op basis van die kennisagenda roepen we met behulp van “open calls” bedrijven en kennisinstellingen op om samen projectvoorstellen in te dienen. We ondersteunen ook het samenbrengen van verschillende partijen rond relevante thema’s. Voor de toekenning van projectfinanciering vraagt het TKI bestuur advies vanuit de Programmacommissie. Daarnaast organiseren we events, workshops en lezingen om de ontwikkelde kennis in de projecten breed te delen en beschikbaar te maken.

De Topsector Logistiek is een van de negen oorspronkelijke Topsectoren. Topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek.

Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie over deze constructie, neemt u gerust contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe het zit.