TKI-Dinalog: innoveren doen we samen

De logistieke sector is van enorm economisch belang in Nederland. Samen voegen we 55 miljard euro per jaar toe en bieden we 813.000 arbeidsplaatsen. Bovendien is het een belangrijke dienstverlenende tak die terug te vinden is als onderdeel van allerlei andere (top)sectoren. Nederland heeft er daarom alle belang bij om de logistiek sector te behouden en te versterken.

Een aantal logistieke hoofdpersonen kwam in 2006 bijeen om te bedenken hoe we dit nou het beste konden aanpakken. Dit werd de commissie van Laarhoven. Uitkomst van deze commissie was dat er een instituut in het leven geroepen moest worden om innovatie in logistiek aan te jagen. Het idee voor Dinalog was geboren. In 2009 ging Dinalog van start en werden er tientallen projecten gestart om innovatie in logistiek te bewerkstelligen. In 2015 werd het, door veranderingen in het topsectorenbeleid, tijd voor een andere samenstelling: TKI-Dinalog.

TKI (Top consortium Kennis en Innovatie) is de samenwerking waarin Dinalog, TNO en NWO gezamenlijk optrekken in het aanjagen van innovatie in de logistiek. Dinalog werd omgevormd tot TKI-Dinalog om één helder loket te vormen richting het bedrijfsleven voor deze samenwerking. De missie van de Topsector Logistiek liegt er niet om: in 2020 willen we als de beste logistieke sector van de wereld zijn. Dat kunnen we niet alleen: innoveren doen we samen.

Focus
De logistieke sector is groot. Daarom heeft het TKI een aantal roadmaps waarop we ons focussen de komende jaren:

 • NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform): het ontwikkelen van een open ICT infrastructuur voor de logistieke sector;
 • Synchromodaliteit: het bevorderen van geïntegreerd multimodaal vervoer;
 • Service logistiek: het versterken van logistiek gerelateerd aan dienstverlening;
 • Cross chain control centers: het faciliteren van de bundeling van lading;
 • Trade Compliance en Border Management: het verminderen van toezichtslast in logistieke ketens;
 • Supply chain finance: het integreren van kennis van finance in supply chains.
 • Smart ICT: de ontwikkeling van (generieke)informatiesystemen
 • Human capital :resultaten van onderzoek en innovatie naar de sector brengen via onderwijs en scholing.

Meer weten over de programmalijnen van een specifieke roadmap? Neemt u dan contact op met de programmaontwikkelaar.

Naast de roadmaps zetten we ons ook in voor internationalisering van de Nederlandse innovatie in de logistieke sector. Dat doen we met door middel van het Platform Buitenland Promotie, de Europese ETP-logistics ALICE, Living Lab Logistisch Indonesia en andere internationale samenwerkingen.

Hoe werken we?
TKI-Dinalog, NWO, TNO willen op een structurele manier de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid verbeteren. In die samenwerking werken we hard aan innovatie, maar ook aan het delen van deze kennis, ervaring en resultaat.

We werken in 3 soorten projecten: fundamenteel, industrieel, experimenteel. Met deze onderverdeling denken we de hele sector te kunnen ondersteunen. Want zowel de strikt theoretische wetenschap kan bij ons terecht (fundamenteel) als ook de toegepaste wetenschap (industrieel). Daarnaast kunnen organisaties pilots draaien met de opgedane kennis (experimenteel).

Programmaontwikkelaars voor de specifieke roadmaps bekijken per roadmap welke kennisbehoefte er leeft. Soms doen we dat met open calls: een oproep voor bedrijven en wetenschap om samen een projectvoorstel in te dienen. Soms signaleren we zelf een behoefte of ontwikkeling en zoeken dan partijen bij elkaar om invulling te geven hier aan. Soms zien we ook hele nieuwe behoefte ontstaan waarvoor momenteel geen programmalijn of roadmap beschikbaar is. Samen met het bestuur wordt er dan gekeken of we die behoefte kunnen vervullen door een nieuwe roadmap in het leven te roepen of door de focus van een bestaande roadmap te verbreden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie over deze constructie, neemt u gerust contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe het zit.

Wie werken er? 

Het Bestuur: 

 • Willem Heeren van Jan de Rijk / Dinalog (voorzitter)
 • Janine van Lieshout van Nedcargo
 • Bart Schoonderwoerd van de Technische Unie
 • Ellen Lastdrager van TNO
 • Ale Smidts van NWO

De programmacommissie:

 • Prof. dr. Jos van Hillegersberg (UTwente) (Voorzitter)
 • Mieke Damen (Morgownik & Damen BV)
 • Prof. dr. Rommert Dekker (EUR)
 • Dr. Dick van Damme (HvA)
 • Prof. dr. Yaohua Tan (TU Delft)
 • Prof. dr. Ruud Teunter (RUG)
 • Prof. dr. Albert Veenstra (Dinalog/TU/e)
 • Jannie van Andel (Unilever)
 • Ben Gräve (Service Logistics Forum)
 • Edwin Wenink (Flora Holland)
 • Karen de Ruijter (IenM)

Programma-Ontwikkelaars 

 • Michiel Haarman (Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP))
 • Jaco van Meijeren van TNO (voor de roadmap Synchromodaliteit)
 • Merten Koolen van Fontys Hogescholen (voor de roadmap Douane)
 • Bas van Bree van TKI Dinalog (voor de roadmap Cross-Chain Control Centers (4C))
 • Jasper de Graaf van TKI Dinalog (voor de roadmap Service Logistiek)
 • Liesbeth Staps van TKI Dinalog (Human Capital/Internationale samenwerking)

De werkgroep van Programma-Ontwikkelaars wordt voorgezeten door de directeur van TKI Dinalog: Albert Veenstra

Management: 

Albert Veenstra | Scientific director

Staff: 

Paul Huijbregts  |  Programma manager/secretariaat TKI
Bas van Bree | Programmaontwikkelaar Cross Chain Control Centers
Jasper de Graaf | Programmaontwikkelaar Service Logistiek
Liesbeth Staps  | Programmaontwikkelaar Human Capital/Internationaal
Coen de Lange  |  Programma manager MKB kennisverspreiding
Felicita Viglietti  |  Controller
Sulak Perré  |  Financial administrator
Ad Weijdt | Financial administrator
Simone van der Velden  |  Management Assistant en Marketing