4C4D

Een groeiend logistiek vraagstuk is de bevoorrading van de verschillende winkels in Nederlandse binnensteden. Hier zijn partijen met uiteenlopende belangen bij betrokken. Gemeenten willen hun binnensteden verkeersluw maken en zo min mogelijk overlast van vrachtverkeer voor het winkelend publiek. Winkels willen geen voorraad maar continue aanvoer van producten. Transportbedrijven zijn gebonden aan beperkingen zoals vaste tijdvensters waarbinnen ze moeten leveren, een maximaal gewicht van wagens en eisen aan geluid, emissie en veiligheid.

In het project 4C4D werkt de TU/e samen met de Universiteit van Tilburg om de transportmogelijkheden binnen steden te vergroten met minder emissies, files en geluidsoverlast. De grootste kans ligt in het bundelen van goederenstromen via het delen van vrachtruimtes en het combineren van planning en routes. Deze oplossingen moeten tot stand komen door betere samenwerking tussen logistieke dienstverleners en groot- en detailhandel. Het project 4C4D brengt de verschillende actoren in steden bij elkaar voor het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak die zal leiden tot een efficiëntere en milieuvriendelijkere stedelijk transport.

Facts & Figures

18 studenten
10 wetenschappelijke papers
-20% stedelijke CO2-uitstoot
City Cross Chain Control Centre (5C)

Meer informatie?


Neem contact op met Bas van Bree, Programmamanager 4C.


Startdatum: 16 dec 2010
Einddatum: 30 dec 2015