4C4More

Het basisprincipe van 4C4More is het creren van schaalvoordelen door meer samenwerking binnen de logistieke keten en het functioneren van een platform waarin complexe supply chains gecoördineerd en geregisseerd worden. Dat moet leiden tot het combineren en optimaliseren van lading, betere service binnen het netwerk, minder milieuverontreiniging en een betere concurrentiepositie van Nederland.

Met betere planning, het voorspellen van logistieke bewegingen en nieuwe businessmodellen wil het consortium de voordelen van 4C ontginnen en omzetten in concrete implementaties. Het onderzoek heeft zowel betrekking op het faciliteren van samenwerking door het ontwikkelen van de juiste wettelijke kaders en informatieondersteuning. Daarnaast worden concrete onderlinge verrekenmodellen ontwikkeld en beslissingsondersteunende software voor het voorspellen van vraag en transportplanning.

Facts & Figures

40 MSc studenten
8 start-ups
25 wetenschappelijke papers


Startdatum: 11 mei 2010
Einddatum: 30 aug 2015