A paradigm shift in rail freight transport

Projectleider

Dhr. drs J. van Meijeren

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

In een synchromodale ketenoptimalisatie worden de verschillende modaliteiten door samenwerking tussen verladers, vervoerders en knooppunten optimaal benut. Het gaat erom de verschillende modaliteiten effectief in onderlinge samenhang en flexibel in te kunnen zetten in het gehele netwerk van corridors en knooppunten passend in actuele situaties. Hierbij zijn er uitdagingen voor spoor op het gebied van onder andere flexibiliteit en efficiency alsook duurzaamheid. Dit vergt anders kijken naar spoor als modaliteit in het netwerk en de toepassing van meer automatisering en digitalisering voor effectieve ketenregie en andere inrichting van dienstregelingen en goederensamenstelling in treinen.

Nederlandse en Duitse partijen hebben op 9 april 2019 een Joint Declaration of Intent on the cooperation in promoting rail freight operations (JDoI) getekend, waarin deze innovatiedoelstelling is opgenomen.

Het project ‘Paradigm shift in Rail Freight Transport’ onderzoekt verschillende onderwerpen om spoor een volwaardige modaliteit op de belangrijke spoorcorridor Nederland-Duitsland te maken; contingency management, automatisering en digitalisering, verkeersmanagement en multimodaliteit. Daarnaast sluit het aan bij internationaal onderzoek FLEX-RAIL in het Europese Shift2Rail programma. In het project werken TNO, het Ministerie van infrastructuur & Waterstaat, ProRail en Havenbedrijf Rotterdam samen om inzicht te verkrijgen in innovatieve (technologische) mogelijkheden om de concurrentiepositie van spoorvervoer op de corridor Rotterdam-Ruhr te verbeteren, met concrete aanbevelingen met betrekking tot de implementatie van een combinatie van maatregelen voor een veerkrachtige spoororganisatie, innovatieve oplossingen en real-time traffic management en automatic train operation (ATO).

Facts & Figures


Startdatum: 1 jan 2023
Einddatum: 30 dec 2026