Bundelen bij de Bron

Steden hebben steeds meer last van filevorming als gevolg van teveel (vracht)verkeer. Afzonderlijke winkels ontvangen elke dag meerdere kleine zendingen van verschillende leveranciers, die allemaal hun vervoer afzonderlijk regelen. Bundelen bij de bron wil dit op een andere manier aanpakken.

Verschillende leveranciers in de modebranche werken in dit project horizontaal samen door hun vracht in Azi te bundelen en voorgesorteerde verzendingen van verschillende toeleveranciers voor afzonderlijke winkels voor te bereiden. Dit betekent dat de verzendingen die goederen bevatten van meerdere toeleveranciers gezamenlijk worden verzonden (in plaats van allemaal afzonderlijk).

Dit uitdagende project is een initiatief van Modint: een retail-leverancierscollectief met rond de 800 leden waarin ongeveer 75% van de Nederlandse mode-en textielhandel vertegenwoordigd is, en met een vrachtbudget van ruim 1 miljard euro.

Facts & Figures

800 mode- en textielleveranciers
Verminderen leveringen
Demonstratiecase


Startdatum: 27 nov 2011
Einddatum: 30 nov 2013