CiloLab2: Het living lab voor duurzame stadslogistiek

Projectleider

Dhr. Dr. H.J. Quak

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Het hoofddoel van CiloLab2 is om antwoord te geven op de vraag op welke wijze en in welke mate een ‘citiport’ kan bijdragen aan het verder in de praktijk mogelijk maken van duurzame logistiek.

Zo hoopt het project bij te dragen aan:

  1. Het versnellen van decarbonisatie: technische oplossingen alleen zijn niet voldoende, logistieke patronen moeten veranderen
  2. Het anders organiseren van logistiek die nodig is om de leefbaarheid in de stad te verbeteren, en uitdagingen als het gebrek aan ruimte, personeelstekorten en overlast aan te pakken
  3. Het oplossen van het gebrek aan handelingsperspectief dat algemene oplossingen biedt voor voor verschillende specifieke logistieke patronen
  4. Het bijdragen aan het van de grond komen van alternatieve logistieke concepten die vanwege soms beperkte private waarde lijken te bieden voor bestaande spelers

CiloLab2 heeft gekozen voor een intensieve samenwerking met CLIC (City Logistics Innovation Campus), een kraamkamer voor innovatieve stedelijke concepten. Dit is een een unieke kans om vanuit Topsector Logistiek (TKI Dinalog) samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen op een fysieke locatie te werken aan innovatieve duurzame logistieke concepten en toegevoegde-waardendiensten.
De activiteiten vallen in vier groepen:

  1. Logistieke patronen
  2. Testen in de praktijk
  3. Innovatie opschaling en blueprint
  4. CLIC innovatie ecosysteem

De verwachte directe effecten van het project zijn: verminderde emissies en investeringen op basis van ontwikkelde projecten / prototypen, naast uiteraard kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Daarnaast zijn er indirecte effecten, namelijk lessen uit de experimenten van het citiport concept voor andere logistieke patronen en hubs.

CiloLab2is een vervolg op het CiloLab project.

Facts & Figures


Startdatum: 23 nov 2022
Einddatum: 30 sep 2025