CoVadem+

Projectleider

Mevr. dr. ir. C.F. van der Mark

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Het vervoeren en overslaan van goederen beslaat circa 10% van onze economie met een jaarlijkse omzet van ruim 50 miljard euro. Daarvan betreft 35% het transport over water. Om deze positie te behouden en zelfs te versterken is het nodig om het vervoer over water steeds slimmer en schoner te maken. In dit onderzoek wordt ten behoeve van de binnenvaart een tweetal informatiediensten ontwikkeld, gebruikmakend van de CoVadem sensordata, namelijk een waterdieptevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor. Deze applicaties worden ingezet als extra hulpmiddelen bij het bepalen van optimale vaarschema’s en aflaaddieptes. Meer getransporteerde lading per reis en zuiniger varen zijn het resultaat. Daarnaast kan er gerichter en proactief worden gebaggerd en het vaarwegennet beter worden benut.

Facts & Figures

Kijk voor meer informatie op www.covadem.org

 

 


Startdatum: 1 nov 2016
Einddatum: 1 nov 2018