Dit project gaat over de uitdaging om een cyberweerbaarheidsinfrastructuur op te bouwen in de Rotterdamse Maritieme Sector. Dit is een sector die zich kenmerkt door complexe bedrijfsketens en een zeer diverse bedrijvenpopulatie. Cyberweerbaarheid is een kritieke competentie die voor deze hele gemeenschap moet worden ontwikkeld, en hiervoor moeten onderzoeksvragen worden beantwoord met betrekking tot de aard van ketengerelateerde afhankelijkheden en gerelateerde cyberkwetsbaarheden, evenals manieren om met de grote aantallen kleine en middelgrote ondernemingen om te gaan bij deze ontwikkeling. Met dit voorstel dragen we direct bij aan de doelen van het CS4NL programma.

Het project ontwikkelt een raamwerk voor de afhankelijkheden tussen bedrijven in maritieme operationele processen in en rond de Rotterdamse haven en voert analyses uit in het kader van vijf casestudies van kritieke processen. Deze omvatten het aanlopen van schepen in de haven, het laden en lossen van gevaarlijke goederen, het ophalen van containers bij terminals, het bevoorraden van schepen met reserveonderdelen, voorraden en brandstof, en scheepsreparatie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar succesvolle modellen om het mkb mee te nemen in maatschappelijke uitdagingen. Deze kennis wordt ontwikkeld tot een mkb-integratieaanpak die past bij het Rotterdamse maritieme domein.

Deze twee ingrediënten – inzicht in ketenafhankelijkheden die resulteren in cyberkwetsbaarheden, en een bruikbare mkb-integratiestrategie – zullen worden gecombineerd en geïntegreerd in de bredere Rotterdam Maritime Cyber Resilience-aanpak. Elementen van deze aanpak bestaan al en op nationaal niveau is de aanpak als geheel ook in ontwikkeling. Ons project zal cruciale inzichten bevatten die deze aanpak geschikt maken voor het maritieme domein, en dus effectiever als cyberweerbaarheidsmechanisme.

Het belangrijkste resultaat van dit project – een effectieve maritieme cyberaanpak – is dan ook een cruciaal onderdeel van de Rotterdamse Maritieme Cyberweerbaarheidsaanpak, en deze anapak zal ook nationaal en internationaal zal worden gebenchmarkt.

Het innovatieve karakter van dit project is dat we de cyberkwetsbaarheid van de Rotterdamse Maritieme Sector aanpakken door twee onderzoekslijnen te combineren: de identificatie van cyberkwetsbaarheden als gevolg van complexe bedrijfsnetwerken, en oplossingen voor de effectieve inclusie van grote aantallen mkb-bedrijven. De eerste onderzoekslijn, over ketengerelateerde kwetsbaarheden, adresseert een nog onderontwikkeld probleem op het gebied van cyberweerbaarheid. Het tweede richt zich op het bredere probleem van de inclusie van kmo’s in maatschappelijke transities. Het onderzoek in dit project zal dit tweede probleem aanpakken door buiten de gebaande paden van cyberbeveiligingsgerelateerd onderzoek te stappen en inzichten te verzamelen uit projecten en initiatieven van uiteenlopende oorsprong. De integratie van de inzichten uit deze twee onderzoekslijnen zal resulteren in een cruciale bouwsteen in de Rotterdam Cyber Resilience aanpak.

Het resultaat van dit project – een bouwsteen voor de Rotterdamse Cyber Resilience aanpak – gaan we op twee manieren valoriseren: we gaan onze aanpak zowel nationaal benchmarken in andere domeinen (tuinbouw, energie, hightech, chemische industrie), als internationaal in de maritiem domein (in de industriële clusters Houston en Singapore). Ten tweede zullen we een bruikbare aanpak ontwikkelen om grote aantallen MKB te betrekken bij het opbouwen van een aanpak voor cyberweerbaarheid en, samen met projectpartner FERM, een valorisatieplan ontwikkelen en de eerste stappen van dit valorisatieplan uitvoeren.