DASLOGIS (Development and valorization of a dutch data space for logistics)

Om zich aan te passen aan de veranderende marktdynamiek, werken organisaties meer dan ooit samen in steeds complexere en wendbaardere toeleveringsketens, wat een flexibele uitwisseling van veel (vaak commercieel gevoelige) datasets met een verscheidenheid aan belanghebbenden vereist.

Organisaties in de logistiek ontwikkelen en voeren momenteel digitaliseringsstrategieën uit om zich aan te passen en voor te bereiden om waarde uit deze kansen te halen. De omvang van de uitdaging overschrijdt echter de grenzen van organisaties. Dit project bouwt voort op het werk en de analyse van de behoeften, aanpak, positionering en roadmap voor een Nederlandse logistieke dataruimte in het onlangs gepubliceerde witboek over de logistieke infrastructuur voor het delen van gegevens.

Gemotiveerd op basis van conclusies uit het witboek en eerder onderzoek dat er een noodzaak is voor een Dutch Logistics Data Space (DLDS) die de beperkte functies van de huidige raamwerkbenaderingen voor logistieke overeenkomsten (zoals iSHARE) uitbreidt en voldoet aan internationale ontwikkelingen en standaarden zoals ook toepasbaar in andere sectoren in de steeds meer sectoroverschrijdende en verweven toeleveringsketens. Daarom streeft het DASLOGIS-project naar de ontwikkeling van een DLDS: een digitale virtuele omgeving of ecosysteem dat het vinden en gecontroleerd delen van (potentieel) gevoelige gegevens mogelijk maakt. Het biedt flexibiliteit, uitbreidbaarheid en personalisatie ter ondersteuning van de drie belangrijkste soorten logistieke gegevensuitwisseling: ‘delen van transactiegegevens voor operationele optimalisatie’, ‘delen van (big) gegevens voor gegevens voor gegevensanalyse’ en ‘delen van supply chain-gegevens voor real -tijdzicht ‘.

DLDS zal gebaseerd zijn op de generieke en internationaal gestandaardiseerde International Data Spaces (IDS) referentiearchitectuur zoals ontwikkeld door de International Data Spaces Association (IDSA), aangevuld en aangepast aan de Nederlandse logistieke behoeften waar van toepassing. De Proof of Concept (PoC) van de DLDS wordt gevalideerd met behulp van drie functionele prototypes. De projectpartners zullen verder de technische haalbaarheid en bedrijfswaarde van een DLDS voor de Nederlandse logistieke sector aantonen en beoordelen aan de hand van logistieke use case.

Facts & Figures

Partners in het project:

TNOBIC (Brainport Industries Campus)Universiteit Twente (UT).iSHARE FoundationEmons GroupDexes Data ExchangeStichting ICTUTransfidesRojo Consultancy B.V.Koninklijke KPN N.V.IJssel TechnologiesMarlin Supply Chain Connections B.V.Visma Connect B.V.4PL Intermodal GmbH

Projectleider: Harrie Bastiaansen
Programmamanager TKI Dinalog: Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Bekijk hier de publieke eindrapportage: