DAVINC3I Community

Projectleider

Verdouw

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Tijdens het DaVinc3i project (2010 – 2015) is een waardevolle community gevormd en is bij veel mensen in de keten een bewustzijn ontstaan dat Nederland Sierteeltland op logistiek, commercieel en op ICT-gebied mee moet veranderen met nieuwe ontwikkelingen zoals virtualisering en internationalisering. Het betrokken bedrijfsleven heeft de wens uitgesproken om de community verder uit te bouwen en de strategische lijnen verder te concretiseren. Hieruit is dit voorstel voor een doorstart ontstaan: DaVinc3i Community.

Het praktijknetwerk voor keten innovatie in de sierteelt
Davinc3i biedt partijen in de sierteeltketen inspiratie, inzichten en experimenteerruimte. Hier kunnen deelnemers leren anticiperen op nieuwste ontwikkelingen in de keten met als doel de bestaande praktijk te verbeteren.

Door onze positie in zowel de wetenschap als de praktijk zijn we als geen andere op de hoogte van de nieuwste inzichten en trends en weten die te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

“De competitieve sierteeltsector vraagt om een dynamische logistiek, die vooral gericht moet zijn op onderscheidend vermogen, flexibiliteit, beweeglijkheid en aanpassingsvermogen.” – Herman de Boon –

Over DaVinc3i
De DaVinc3i Community is het praktijknetwerk voor kennisinnovaties in de sierteelt. DaVinc3i biedt voor alle ketenpartijen inspiratie, nieuwe inzichten, en experimenteerruimte om te kunnen anticiperen op veranderingen in sierteeltketen met als doel de bestaande praktijk te verbeteren.

Door onze positie in zowel de wetenschap als de praktijk zijn we als geen ander op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen en weten we die te koppelen aan de dagelijkse realiteit.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures

Onderzoeken
Op dit moment lopen er twee onderzoeken binnen DaVinc3i:
Kelly Rijswijk, Wageningen University, doet onderzoek naar het sociale innovatieproces naar virtualisatie en kwaliteitsgestuurde ketens.
Giulia Salvini, Wageningen University, is bezig met het ontwikkelen van het spel: ‘de virtuele keten’. Dit spel heeft als doel effectieve samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, waarbij de kwaliteit van bloemen beter te waarborgen zijn door de keten heen.


Startdatum: 1 mei 2016
Einddatum: 1 mei 2019