Decentralized distribution: disrupting change in the logistics sector

Het project ‘Decentralized distribution – disrupting change in the logistics sector’ beoogt een roadmap te ontwikkelen om het eerste concept en de noodzakelijke stappen te laten zien om een transitie van een centraal logistiek netwerk naar een decentraal logistiek netwerk mogelijk te maken. Een dynamisch multi-actor systeem met een decentrale coordinator agent zal ontworpen worden, gevoed door uitgebreide realtime data van retailers, algoritmen en AI en met use cases mogelijke scenario’s en simulaties om verschillende ontwerpen, beleidsmaatregelen en andere scenario’s te analyseren.

Facts & Figures


Startdatum: 18 nov 2022
Einddatum: 31 dec 2025