Evidence Based Disruption Management

Projectleider

Dhr. Prof. Dr. A.G.D. de Kok

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Een cruciale uitdaging voor hedendaagse supply chain-netwerken wordt vertegenwoordigd door hun veerkracht, bedoeld om het vermogen de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in aanwezigheid van ontwrichtende gebeurtenissen.

Gezien de hoge onderlinge afhankelijkheden tussen knooppunten binnen een netwerk, strategieën om de impact van verstoringen te verminderen, moet in overweging worden genomen niet slechts één bedrijf, maar het hele netwerk. Echter, de ontwikkeling van strategieën om het netwerk te verbeteren met veerkracht kampt met grote moeilijkheden. Een van hen is een belangrijke factor die vaak in de literatuur naar voren wordt gebracht, namelijk het ontbreken van transparantie in de keten.

Inderdaad, meestal zijn verschillende partners in een SC zich alleen bewust van hun eigen functie/producten binnen de keten, terwijl een overzicht van de totale keten, met bijbehorende afhankelijkheden tussen de knooppunten ontbreekt. Dit zorgt vaak voor veel onzekerheid bij de bedrijven als het gaat om het reageren op verstoringen.

Dit project wil dit probleem aanpakken door nieuwe methodologieën en tools te ontwikkelen om bedrijven in staat te stellen hun supply chain-netwerken te visualiseren en te onderzoeken hoe gerelateerde processen met elkaar verbonden zijn. Het visualiseren van het netwerk zal leiden tot a) het verbeteren van het netwerk transparantie, en b) het ondersteunen van beslissingen via zowel financiële als operationele acties om te herstellen van opgetreden storingen. Dit netwerk zal kwantitatieve analyse mogelijk maken over hoe verstoringen zich voortplanten door het netwerk, dat op zijn beurt de ontwikkeling mogelijk zal maken van systemen voor vroegtijdige detectie van verstoringen die gericht zijn op tijdig bedrijven op de hoogte stellen wanneer een storing in het netwerk hun processen waarschijnlijk zal beïnvloeden.

Deze doelen zijn gekoppeld aan de volgende innovatiethema’s van Dinalog: Supply Chain Management; Data gedreven logistiek; ICT & Informatievoorziening; en Douane en Handel.

Facts & Figures

Bekijk hier de publieke eindrapportage.

Partners in het project zijn: Eindhoven University of TechnologyChainStock B.V.Hilti Nederland B.V.Neways

Projectleider: Ton de Kok

Programmamanager TKI Dinalog: Bas van Bree, bree@dinalog.nl 


Startdatum: 1 mrt 2021
Einddatum: 1 jul 2023