Extended Single Window

Programma manager

Paul Huijbregts (huijbregts@dinalog.nl)

Wanneer een schip de haven van Rotterdam binnenvaart, moet het op tal van plaatsen informatie afgeven en ophalen. Hoe handig zou het zijn als alle administratieve facetten met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en economie bij 1 loket zou worden afgehandeld?

Het project Extended Single Window wil dat loket opstarten met een gecoördineerd en geïntegreerd grensmanagementsysteem voor zeehavens en luchthavens. Partijen van meerdere supply chains – verladers, vervoerders, expediteurs en terminals- putten allemaal uit hetzelfde systeem.
Alle procedures voor betrouwbare en kosteneffectieve ketens worden hierop aangesloten.

Het geeft een stroomlijning van douane, fiscale processen en de fysieke afhandeling van ladingen. Deze stroomlijning biedt een mainport concurrentievoordeel, want het gaat sneller, makkelijker, beter en goedkoper.

Facts & Figures

  • Hogere betrouwbaarheid van de supply chain
  • Reductie logistieke kosten
  • Verbetering beveiliging
  • 194 miljoen toegevoegde waarde in supply chain coordination

 


Startdatum: 11 mei 2010
Einddatum: 30 nov 2014