FlexNet

Projectleider

Mevr. Rijk

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

De energietransitie biedt kansen ter bevordering van duurzaamheid van bedrijven in het Haven en Industrieel Complex in Rotterdam (HIC) door inzet van hernieuwbare energie. Dit heeft grote gevolgen voor een geïntegreerd systeem als het HIC met netbeheerders, industriële en logistieke bedrijven, en energieproducenten. Toename in hernieuwbare energie heeft tot gevolg dat toepassingen met elektrificatie met Power to X (Power to Heat, Power to Products en Power to Gas) en flexibiliteit (demand response en opslag) belangrijker worden. Rollen in de keten gaan verschuiven, nieuwe verdienmodellen gaan ontstaan en wet- en regelgeving gaat veranderen. Onzekerheid rondom de toekomstige waardeontwikkeling van Power to X en flexibiliteit is het gevolg. Dit project streeft er naar inzicht te bieden in de voorwaarden om elektrificatie in het HIC in de energietransitie tot een succes te maken.

Facts & Figures


Startdatum: 11 okt 2018
Einddatum: 1 dec 2019