Gebruik van prestatiemetingen in circulaire ketens

Projectleider

Olthaar

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Prestatiemetingen zijn onmisbaar in professioneel logistiek management. Een prestatiemeetsysteem ondersteunt het monitoren, controleren, rapporteren en verbeteren van processen. De laatste jaren zijn een aantal prestatiemeetsystemen ontwikkeld voor de circulaire economie.

Circulaire ketens verschillen van lineaire ketens in dat 1) de eindgebruiker van een product onderdeel wordt van de keten wanneer het producten terugbrengt in de keten en daarmee ook informatie en 2) omdat behalve waarde-creatie en waardetoe-eigening, waardebehoud als belangrijk wordt gezien in circulaire ketens.

Door processen te monitoren krijgen ketens inzicht in hoe ze met minder middelen meer waarde kunnen creëren. Dit leidt tot uitkomsten in lijn met de doelstellingen van de Topsector Logistiek zoals minder CO2-uitstoot, minder materialengebruik, efficiëntere distributielogistiek, waardevolle service logistiek, et cetera.

Belangrijk bij prestatiemeetsystemen is dat ze effectief kunnen worden ingezet. Dit betekent een hoge gebruiksvriendelijkheid, integratie in huidige bedrijfsprocessen, relevantie voor gebruikers en benchmarking-mogelijkheden.

In dit project onderzoeken we hoe het prestatiemeetsysteem door bedrijven effectief gebruikt kan worden. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk om te onderzoeken welke data reeds aanwezig zijn bij bedrijven die noodzakelijk zijn voor een prestatiemeetsysteem, in hoeverre bedrijven in één keten kunnen samenwerken aan gezamenlijke prestatiemetingen, welke rol IT-oplossingen kunnen spellen in effectief prestatiemanagement en hoe een prestatiemeetsysteem optimaal relevant kan worden ingezet.

Facts & Figures

Klik hier voor de publieke eindrapportage:


Startdatum: 15 jul 2019
Einddatum: 15 dec 2021