HubWays Demonstrator

De Nederlandse sierteelt sector staat wereldwijd te boek als toonaangevend. Nauwkeurige logistiek is essentieel voor alle partners in de sierteelt supply chain. En juist daar ligt nog een enorme uitdaging. Hubways heeft als doel om een IT platform te ontwikkelen die de sierteelt sector digitaal en logistiek verbindt waardoor een betere samenwerking en (her)gebruik van informatie tussen de partijen mogelijk wordt met als resultaat soepele en efficinte processen.

HubWays is een gezamenlijk initiatief binnen de Nederlandse sierteeltsector met als strategisch doel logistieke stromen efficint en betrouwbaar in te richten en de concurrentieslag van de sector te versterken.

Het resultaat van het project bestaat uit:

 • een operationeel HubWays-platform voor uitwisseling van logistieke voorinformatie, transportopdrachten en tracking en tracing informatie.
 • Show-cases in logistieke cordinatie door middel van HubWays in verschillende logistieke stromen binnen de sector.
 • Een demo systeem voor logistieke samenwerking door kwekers, vervoerders en handelaren.
 • Aanpassingen in de software en Floricode-interfaces/berichten door de grootste software leveranciers van kwekers, handelaren en logistiek dienstverleners binnen de sector.
 • Het operationeel krijgen van 40 partijen die deelnemen aan pilots.
 • Ontwikkelplan & aanpassingen HubWays; op basis van de praktijktest worden de lessons learned geformuleerd met betrekking tot functionaliteit, gebruikersvriendelijk en de technische prestaties van het platform.
 • Praktische handleidingen voor het aansluiten op en gebruik van HubWays door kwekers, handelaren en logistiek dienstverleners.
 • Het ontwerp en ontwikkeling van een serious game die de strategische voordelen van samenwerking via HubWays toelicht en als basis dient voor draagvlak en discussie over de randvoorwaarden tussen de ketenpartners. De serious game wordt ingezet om een mental shift in de sector te bewerkstellingen.

Facts & Figures

 • 40 partijen
 • 3 showcases
 • 90% van de informatie-uitwisseling

Startdatum: 24 feb 2013
Einddatum: 29 jun 2015