Improving the resilience of railway systems

Projectleider

D. Panja

Assistant professor

Bij een opeenstapeling van verstoringen kan de operatie van het Nederlandse spoorwegsysteem out-of-control raken. Door dit systeem als een complex systeem te modeleren, kunnen onderliggende interacties blootgelegd worden. Door dat inzicht te gebruiken, zoeken we naar vroegtijdige waarschuwingssignalen en daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen om een redelijke dienstverlening overeind te houden.

Facts & Figures


Startdatum: 1 jul 2017
Einddatum: 30 jun 2021