Increasing the usability, adoption & acceptance of advanced planning and scheduling systems

Projectleider

Calseyde

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

De effectieve coördinatie van materialen en goederen is steeds complexer geworden omdat het de nauwe samenwerking vereist van verschillende organisatie-eenheden en afzonderlijke organisaties. Als gevolg hiervan vertrouwen organisaties steeds meer op geavanceerde plannings- en planningssystemen om deze complexiteit aan te pakken. Zowel uit de literatuur als uit de praktijk blijkt echter dat de acceptatie van deze systemen eerder beperkt is. Het doel van het huidige voorstel is om dit probleem aan te pakken door de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden.

Ten eerste, wanneer en waarom zijn planners aarzelend om deze geavanceerde ondersteuningssystemen te gebruiken bij het vinden van een optimale oplossing?
Ten tweede, hoe kunnen deze hulpmiddelen en de organisatorische context zodanig worden herontworpen dat de acceptatie ervan wordt verhoogd?

Facts & Figures


Startdatum: 15 feb 2017
Einddatum: 14 feb 2019