LogiCELL (Logistics in a Circular Economy Living Lab)

Projectleider

Dhr. dr. Akkerman

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

In LogiCELL willen we de vragen en meest prangende logistieke uitdagingen van reuse en recycle cases blootleggen en oplossen. We willen hiermee het ontwerpen en organiseren van circulaire netwerken en circulaire logistiek ondersteunen. Hierbij gebruiken we Living Labs om ook in de praktijk stappen te zetten.

De transitie naar een meer circulaire economie is een belangrijk onderdeel van een meer duurzame samenleving. De Nederlandse overheid alsook de EU hebben daarom ook ambitieuze doelen gezet voor het verhogen van de circulariteit. Vanuit logistiek perspectief betekent dit dat er veel businessmodellen en achterliggende supply chains moeten worden herzien. Er is al veel onderzoek gedaan naar de technologie die we nodig hebben om meer aan hergebruik en recycling te doen, en ook is er al veel aandacht voor de verschillende circulaire businessmodellen die hiervoor nodig zijn.

In de praktijk is het voor bedrijven echter vaak een uitdaging om:

  1. de juiste samenwerkingen in circulaire ketens te organiseren
  2. de onderliggende materiaalstromen efficiënt en effectief aan te sturen

In vorig onderzoek (zoals bijvoorbeeld het LogiCE project) zijn al verschillende logistieke uitdagingen geïdentificeerd. In het LogiCELL project worden deze uitdagingen verder uitgewerkt voor hergebruik- en recyclingsinitatieven en werken we actief aan oplossingen en het generaliseren daarvan. Deze actieve aanpak wordt vormgegeven door het opzetten van het onderzoek in een living lab, waarin we meerdere field labs combineren.

Onze field labs richten zich elk op een specifieke uitdaging (zoals het hergebruik van zonnepanelen, de transitie naar hergebruik van plastic, en het inzamelen en verwaarden van bijvoorbeeld koffiedik). Vanuit de living lab opzet van het project, worden resultaten meteen in de praktijk gebracht bij de bedrijven die in de desbetreffende field labs participeren. Daarnaast verzamelen en analyseren we de resultaten uit de individuele field labs om op basis hiervan generieke inzichten en beleidsimplicaties af te leiden. De specifieke en generieke resultaten worden ook verder verspreid via onze actieve participatie in landelijke initiatieven zoals de Transitieagenda’s, het nationale netwerk Logistiek beweegt de Circulaire Economie en onze actieve rol in de jaarlijkse Week van de Circulaire Economie.

Facts & Figures

Projectleider: dr. Renzo Akkerman


Startdatum: 23 nov 2022
Einddatum: 31 dec 2025