Logistics for Healthy Healthcare: A Modelling Perspective on Intermediate Care Solutions

Projectleider

Dhr. D. Moeke

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

Het onderzoekvoorstel ‘Logistics for Healthy Healthcare: A Modelling Perspective on Intermediate Care Solutions’ richt zich op Intermediate Care (IC) oplossingen om ziekenhuiszorg dichter bij patiënten thuis te brengen, bijvoorbeeld door wijkklinieken. Hierin ontbreekt inzicht in de logistieke prestatie (effectiviteit, efficiëntie en onderliggende capaciteit) in logistieke zorgketens. Het onderzoek ontwikkelt onder andere een proof-of-concept versie van een beslissingsondersteunend systeem ten aanzien van opschaling van IC oplossingen inclusief regio- en context specifieke aspecten.

Facts & Figures


Startdatum: 30 sep 2023
Einddatum: 30 sep 2026