Logistiek in de bouwsector

Via het project ‘Logistiek in de bouwsector’ werken de projectpartners samen aan de ontwikkeling van een onafhankelijke service control tower voor bouwgerelateerde logistiek.

Doelstelling
Het doel van dit project is om een nieuw logistiek concept in de bouwsector aan te tonen. In dit project nemen Ballast Nedam en Combex Transportbedrijf een leidende rol in de ontwikkeling en demonstratie van een nieuw logistiek concept. Dit doen zij in samenwerking met meerdere supply chain partners: grote bedrijven en MKB. Voor de bouwbedrijven zal het opzetten van een intensieve samenwerking belangrijke voordelen in efficiency realiseren en logistieke kosten verminderen.

Service control tower
Het project is echter niet alleen gericht op kostenefficintie, maar ook op het creëren van nieuwe diensten met toegevoegde waarde in de bouw supply chain. Dit zal worden gerealiseerd door de invoering van een service control tower, die zal fungeren als een onafhankelijke controleur van de stromen van goederen en informatie verzamelen voor verschillende bouwprojecten. Door het traditionele karakter van de bouwsector (gebrek aan samenwerking), zal het project starten op een kleine schaal.

Pilot
In een pilot zal Ballast Nedam samen met hun eigen bedrijf, onderaannemers, IBM, onderaannemers en Combex Transportbedrijf dit logistieke concept testen in het bouwproject voor de Hogeschool van Amsterdam. Dit zal de start zijn voor een 4C-concept voor het besturen van meerdere supply chains in de bouw.

Verwachte Resultaten
Het consortium zal een nieuw logistiek concept voor de cordinatie en organisatie van inkoop, productie en distributie van bouwmaterialen in de hele supply chain aantonen. In eerste instantie zal dit gericht zijn op de ruwe materialen bouwfase. De pilot wordt uitgevoerd bij de bouw van de nieuwe faculteit voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Concreet zou het de volgende winst moeten aantonen:

1) Een economische doelstelling van 8% tot10% reductie in de logistieke kosten
2) Een doelstelling van duurzaamheid met betrekking tot de reductie van CO2-uitstoot. Dit resulteert in een hogere scores voor toekomstige aanbestedingen.
3) Tijdens de pilot worden ook andere bouwbedrijven betrokken om dit logistieke 4C concept uit te breiden naar meerdere supply chains.

Facts & Figures

logistieke kosten: -8% tot -10%
reductie van CO2-uitstoot
20 bedrijven


Startdatum: 20 feb 2011
Einddatum: 31 aug 2012