LOKET (LOgistieke KETenregie voor binnenstedelijk bouwen)

Projectleider

Mevr. Drs. J. de Bes-van Staalduinen

Programma manager

Niels Sneek (sneek@dinalog.nl)

Nederland staat aan de vooravond van een enorme bouwlogistieke uitdaging. De vraag om een versnelling van het aantal duurzaam gebouwde woningen neemt toe. Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat bouwlogistieke oplossingen zoals bouwhubs beschikbaar en succesvol zijn, echter grootschalige toepassing daarvan blijft uit. Uit deze onderzoeken blijkt ook dat de voornaamste oorzaken een gebrekkige ketenregie en een beperkte digitaliseringsgraad in de bouwketen zijn. Deze uitdagingen spelen des te meer bij binnenstedelijke bouwprojecten, waar al een gebrek aan ruimte is en hinder van bouwactiviteiten onder een vergrootglas ligt. Door intensivering van ketenregie, ondersteund met de juiste digitale tools, kan een versnelling en opschaling van de toepassing van bouwlogistieke oplossingen worden gerealiseerd.

TNO, UT, JADS en HU werken in dit project samen met industriepartners, overheden en brancheorganisaties aan de ontwikkeling van standaarden die kunnen helpen om nieuwe bouwlogistieke concepten voor ketenregie te realiseren en de toepassing ervan te versnellen.

Dit project richt zich op ketenregie. Digitalisering speelt een belangrijke rol bij het faciliteren van ketenregie. BIM en digital twins zijn innovaties die juist op het gebied van planning en simulatie een doorbraak kunnen leveren voor ketenregie op bouwlogistiek gebaseerd op data en data analyse. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol die digital twins kunnen vervullen voor verschillende vormen van ketenregie, gebaseerd op de beschikbaarheid en het gebruik van (real-time) data uit de bouw en de bouwlogistieke keten. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden die digital twins bieden voor het beter organiseren van ketenregie, in de noodzakelijke logistieke stuurinformatie voor ketenregie en de eisen aan standaarden voor bouwinformatie (zoals BIM standaarden) en logistieke stuurinformatie (BDI)

De doelstellingen van dit 3-jarige project zijn:

  • Inzicht in hoe digital twins de noodzakelijke logistieke stuurinformatie kunnen leveren voor verschillende vormen van ketenregie
  • De meerwaarde en effectiviteit van digital twins en ketenregie voor het behalen van duurzaamheids- en omgevingseffecten in de stedelijke gebouwde omgeving (o.a. emissies)
  • De rol die standaarden vervullen in het mogelijk maken en opschalen van die digital twin toepassingen en vormen van ketenregie.

Facts & Figures


Startdatum: 18 sep 2023
Einddatum: 28 feb 2026