Modal Shift in Total Logistics

In Bergen op Zoom wordt al enkele jaren intensief samengewerkt tussen verladers, dienstverleners en de inlandterminal Markiezaat met binnenvaart verbindingen van en naar Rotterdam en Antwerpen. De inlandterminal is dan ook fors gegroeid sinds 2007

De samenwerking heeft geleid tot een stijging in het hergebruik van containers en een betere afstemming tussen de transportvraag en het transportaanbod. Dit met als resultaat dat zowel aan de kant van de verladers als aan de dienstverleners aanzienlijke kostenbesparingen en reductie in emissie zijn bereikt. Toch ervaren de deelnemers aan het samenwerkingsverband (“de tafel”) de samenwerking vanuit een operationeel/workflow perspectief te verkokerd omdat zij allemaal eigen ERP-systemen hanteren. De samenwerking is nu dan ook pragmatisch ingericht maar loopt duidelijk tegen de grenzen aan van de informatie-beschikbaarheid.

De deelnemers aan het ‘Modal Shift in Total Logistics’ project willen graag een volgende stap maken en een gentegreerde werkwijze realiseren door het inrichten van een Synchromodaal Service Center met een integrale regie-functie. Hiermee bedoelen we dat de deelnemende partijen samen 1 logistiek besturingsconcept definiren, waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan een betrouwbare, efficinte en duurzame afhandeling van het voor- natransport. Markiezaat heeft hierbij de initirende rol.

Deze werkwijze komt alleen tot stand met de juiste ondersteuning vanuit informatie-systemen. Daarom wordt binnen dit project een zogenaamd multi-actor ordermanagement laag gentroduceerd.
Via deze laag kunnen de betrokken partijen informatie toevoegen over individuele containers, waardoor de uitvoerende partijen (inlandterminal en barge-operator/ rail-operator) de optimale operationele beslissingen kunnen nemen (matchen import-export, a-modaal boeken). Ook zal de informatie-uitwisseling en documentenstroom waar mogelijk papierloos worden georganiseerd via deze laag.

Belangrijkste opbrengsten uit het project:
– hogere modal split mogelijk binnenvaart / rail,
– betere uitwisseling in- en export,
– hogere betrouwbaarheid van levering door papierloos in- en exporteren,
– besparing in administratieve lasten.

De unieke samenwerking in Bergen op Zoom (Tafel-concept) wordt vervolgens transparant beschikbaar gesteld voor andere verzorgingsgebieden . Dit zal gebeuren in de eindfase van het project, waar het projectteam zal zorgen dat de kern van het samenwerkings-concept eenduidig is uit te leggen aan andere regio’s.

Facts & Figures

68.910 teu extra over water getransporteerd
Reductie van lege containerstromen
Synchromodale ontsluiting van individuele verzorgingsgebieden


Startdatum: 31 jul 2013
Einddatum: 30 jun 2014