Pharma supply chains

Een kwalitatief verkennend onderzoeksproject om de kwetsbaarheden en afhankelijkheden in farmaceutische toeleveringsketens, het strategisch belang van lokale productie en een eerste middel lange termijnanalyse van de gevolgen van de Corona-crisis te onderzoeken.

Een project gebaseerd op een casestudybenadering ondersteund door gestructureerde interviews (volgens bijvoorbeeld Chaudry en Hodge (2016)). Voor de risico- en kwetsbaarheidsbeoordeling wordt gebruik gemaakt van vastgestelde kaders die het meest waarschijnlijk bruikbare resultaten opleveren voor de betreffende casus. De selectie van de producten zal gebaseerd zijn op het bereiken van enige diversiteit in termen van supply chain-structuren en gerelateerde afhankelijkheden of kwetsbaarheden binnen de steekproef.

Facts & Figures

Wilt u het volledige rapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@dinalog.nl:

Vragen? Neem contact op:

Wout Dullaert
Vrije Universiteit Amsterdam

Bas van Bree
TKI Dinalog