Planning Services

Voorraadbeheer is een lastige discipline. Dat geldt zeker voor spare parts. Bij veel bedrijven is het voorraadbeheer alleen operationeel van aard (besteladviezen controleren, plaatsen en chasseren). Het gevolg is te kleine of te grote voorraden, en dus onnodige kosten.

In het demoproject Planning Services experimenteren we met een nieuw business model voor voorraadbeheer. Het centrale idee is dat vanuit één control tower bedrijven gevoed worden met tactisch planning informatie. Hier gaat het onder meer om voorraadparameters als forecasts, voorraadniveaus maar ook om excepties en analyses op het gebied van misperformance en excessieve voorraden.

ICT vormt een belangrijk deel van de oplossing. Deze bestaat uit een adequaat planningstool, een dashboard, een databasemanagement systeem en – last but not least- protocollen voor veiligheid en integriteit van data-transfer.
ICT is slechts een onderdeel van de puzzel. Competente planners die een goed team vormen met de klant en “incentive driven contracts” maken de oplossing compleet.

Het project is inmiddels afgerond en planning services heeft bij verschillende bedrijven met bijzonder goede resultaten geboekt. Bij de Directie Maritieme Instandhouding van het Commando der Zeestrijdkrachten (CZSK) deden we “meer met minder”. Zo realiseerden we een forse efficiency slag en tegelijkertijd reduceerden we de courante voorraadwaarde met 13%. Daarbij introduceerden we een beter monitoring systeem voor levertijden en voorraadwaarden.

Facts & Figures

Nedtrain R&O: 50% voorraadreductie
Marine: 13% reductie voorraadwaarde


Startdatum: 16 dec 2010
Einddatum: 31 dec 2012