Pre-shipment en in-transit Supply Chain Finance

Projectleider

Dit project richt zich op pre-shipment en in-transit Supply Chain Finance: financiering van leveranciers vóór of tijdens verzending van de goederen. Cruciaal hierin zijn informatiestromen om een goede inschatting van ketenrisico’s te kunnen maken, en de rol die logistiek dienstverleners, banken en verzekeraars hierbij spelen.

Facts & Figures

Resultaten:


Startdatum: 23 jan 2018
Einddatum: 1 mrt 2020