Promenade

Programma manager

Paul Huijbregts (huijbregts@dinalog.nl)

In Nederland zetten douane en bedrijfsleven in op het tegelijkertijd vergroten van de effectiviteit van het toezicht en reduceren van de toezichtlast voor bedrijven. Daartoe is in het vorige decennium ingezet op Horizontaal Toezicht, maar een duidelijk systeemgericht toezichtkader ontbreekt. Ondertussen komt er meer aandacht voor de kwaliteit van de interne beheersing, en in het bijzonder het monitoren van de effectiviteit, maar kan douane geen individueel bedrijfsadvies geven omtrent de inrichting van de interne beheersing. De uitdaging voor bedrijven is hoe zij dit op een efficiënte wijze kunnen inrichten en verbeteren. Dit project heeft als doel een Control Framework voor Systeemgericht Toezicht. Binnen dit project kan douane wel haar kennis inzetten om een generieke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de interne beheersing van bedrijven, waar dat in de toezichtspraktijk tot juridische issues kan leiden. Dit Control Framework biedt niet alleen de basis voor verminderen van de toezichtlast voor de traders en dienstverleners rond binnenkomende en uitgaande goederen, maar het collaboratieve samenwerkingsmodel met de Nederlandse Douane zal tevens de aantrekkingskracht versterken om niet alleen goederen via Nederland Europa in of uit te voeren (fysieke gateway) maar ook om douane-aangiftes in heel Europa centraal vanuit Nederland te besturen (Centralised Clearance).

Facts & Figures

Reductie toezichtlast: 25%
Reduceren beheerskosten
Best practices Douanerisico’s


Startdatum: 1 okt 2013
Einddatum: 1 jun 2015