ProSeLo

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Voor veel bedrijven is machine up-time van essentieel belang, want stilstand resulteert doorgaans in hoge kosten en/of het mislopen van enorme inkomsten. Componenten te vroeg vervangen, is echter ook kostbaar. Daarom is het belangrijk om precies op het juiste moment te vervangen, vlak voor ze zouden falen. Echter, het bepalen van het optimale vervangingsbeleid is voor bedrijven lastig.

Het project ‘ProSeLo’ werkt aan de verbetering van de serviceprestaties van bedrijven en bouwt de servicemarkt uit. Zo onderzoekt het consortium de mogelijkheden om voorraden van reserve-onderdelen te delen en hergebruik te faciliteren. Dit R&D-project legt tevens de basis voor het demoproject Planning Services, dat nieuwe processen demonstreert.

Inhoudelijk leverde het project tal van aansprekende resultaten op. Zo werd voor Fokker Services een flexibel spare parts management systeem voor bewegende assets ontwikkeld.Voor Océ werd een last time buy model ontwikkeld dat bekroond werd met de SLF afstudeerprijs. En voor ASML werd een intelligent data-mining model ontwikkeld voor pro-actief onderhoud, dat beloond werd met de DI-WCM award.

 

 

Facts & Figures


Startdatum: 11 mei 2010
Einddatum: 29 jun 2015