Revising VAT in Global E-commerce

Digitalisering en globalisering brengen uitdagingen voor conventionele belastingen met zich mee. Beleidsmakers worden geconfronteerd met complexe beslissingen, met beperkte informatie en tijd. Te lang wachten riskeert verlies van belastinginkomsten. Te snel handelen verhoogt de kans op nadelige effecten die bedrijven kunnen schaden of zelfs kunnen verdrijven. Recente ontwikkelingen rond de inning van EU-belasting over grensoverschrijdende B2C levering van goederen illustreert hoe EU-beleidsmakers manieren zoeken om in controle te blijven.

Nieuwe wetgeving, die in 2021 in werking treedt, maakt e-commerce platforms onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk voor de inning van btw over verkoop op afstand. Dat betekent dat bedrijven en overheidsinstanties drie jaar hebben om de wetgeving te operationaliseren. De wetgeving laat praktische vragen echter onbeantwoord. Het is sterk afhankelijk van e-commerce platforms, terwijl het onzeker is of dergelijke platforms bereid en in staat zijn om aan de wetgeving te voldoen. Daarmee vormt de nieuwe wetgeving een risico voor de beheersbaarheid en afdwingbaarheid van het systeem, met name bij de grens.

Dit onderzoek beoogt de ontwikkeling van een modern kader voor toekomstige ondersteuning van bestuurbare en afdwingbare regelgeving, dat vervolgens wordt gebruikt om alternatieve btw-modellen voor verkoop op afstand te beoordelen. Het doel is om een btw-implementatiemodel te identificeren dat administratieve lasten vermindert en transparantie en efficiëntie van handhavingsprocessen verhoogt.

Bovendien analyseert deze studie de aannames en keuzes die ten grondslag liggen aan het btw implementatiemodel, evenals de impact van innovatie op de btw en de kansen die nieuwe technologieën bieden. De uitkomsten zullen het kader verder kalibreren.

Facts & Figures

Partners in het project: