Samenwerking in de Logistiek (Connekt, TNO, Synple)

Logistieke samenwerking wordt gezien als dé noodzakelijke stap op weg naar een duurzame logistieke sector. Samenwerking in de logistiek maakt het mogelijk om de bezettingsgraad van bijvoorbeeld vrachtauto’s te verhogen en reduceert het aantal leeg gereden kilometers. Verregaande samenwerking biedt mogelijkheden om ladingen te bundelen of tot verdere efficiëntie verhoging door middel van multimodale oplossingen. Het bevorderen van samenwerking tussen verladers en/of vervoerders biedt duidelijke voordelen door voertuigbewegingen te verminderen, lege kilometers te besparen en CO2 te reduceren.

Betrokken partijen
De kerngroep wordt gevormd door Synple, CGI (zakelijk dienstverlener op het gebied van ICT), TNO en Connekt. Betrokken marktpartijen zijn: Mainfreight, Refresco, SCA en Unilever. Alle partners in dit gremium geloven in de kracht van ketensamenwerking. Een simpel voorbeeld: wanneer verladers en/of vervoerders samenwerken, gaan er minder lege opleggers de weg op. Dat resulteert in een reductie van CO2 en fijnstof.

Doelstellingen
De TKI-toeslag voor het volgende level in logistieke samenwerking richt zich op drie doelstellingen:

doelstellingen-samenwerken-in-logistiek

Figuur 2. Doelstellingen en beoogde resultaten van de pilots in samenhangende context

Pilots
Om deze doelstellingen te behalen, worden 3 pilots uitgevoerd:

  • De logistieke matchmaking app ‘weConnekt’;
  • De formatie van ‘Ecosystemen voor cross-chain collaboration’.
  • ‘Samen Minder Leeg’ – operationele samenwerking door rit-uitwisseling;

Intensievere samenwerking
Intensievere samenwerking tussen bedrijven en het realtime delen van informatie zorgen voor meer flexibiliteit en efficiëntie in de logistieke keten. Bedrijven kunnen hierdoor sneller inspelen op veranderingen in de markt èn op de weg. Belangrijke voorwaarde is het koppelen van verschillende informatiesystemen van de afzonderlijke supply chains. Bedrijven moeten er daarbij vanuit kunnen gaan dat er op een vertrouwelijke manier met hun gegevens omgegaan wordt. Bovendien moet de data snel en eenvoudig met elkaar gedeeld kunnen worden. De IT-infrastructuur van de bedrijven dient hiervoor wel geschikt zijn c.q. worden gemaakt.

Next steps
Het TKI project loopt tot en met begin 2017. De eindresultaten zullen naar verwachting worden gepresenteerd tijdens het congres van de Topsector logistiek dat plaatsvindt op 16 maart 2017.