Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector

Projectleider

Dhr. Prof.dr. Dhondt

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

TNO heeft in de afgelopen jaren met TLN, FNV, EVO en Syntens (nu: KvK) samengewerkt aan sociale innovatie in de logistiek. Die samenwerking wordt gecontinueerd om de adoptie van de innovatieprojecten te verbeteren. De sector, en de overheid, investeren belangrijke sommen om de bedrijven te helpen met nieuwe planningsmethoden, operationele concepten en nieuwe technologieën. In de praktijk is sprake van een innovatieparadox: veel ideeën, maar te lage praktische implementatie.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van de Human Capital in en buiten de bedrijven om deze situatie te verbeteren. Vier deelactiviteiten zijn gepland. De kern van het project bestaat uit bedrijfsgerichte projecten waarbij aan de hand van een multi-factorieel onderzoeksmodel de oorzaken van de te lage up-take van de innovatieprojecten in beeld worden gebracht. De factoren hebben te maken met medewerkers, organisatie en innovatieprojecten. Deze kennis helpt om een benchmark te ontwikkelen. Een andere oplossing is een game workshop waarmee bedrijven zelf hun eigen innovatieadoptie kunnen beoordelen. De derde activiteit is gericht op het ontwikkelen van nieuwe media-kanalen om bedrijven en medewerkers dichter bij de innovatieprojecten te brengen: een social media platform en een ‘massive online open course’ gericht op nieuwe en bestaande medewerkers. Tot slot worden de belangrijkste valorisatiegroepen geactiveerd: bedrijven via een benchmark, medewerkers via een online survey en sleutelfiguren via een eindconferentie. Uiteindelijk leidt het project tot een groeiende uitstroom van minstens 350 nieuwe studenten op HBO/WO-niveau met kennis van de innovatieprojecten en het beter binden en boeien van het huidige Human Capital in de sector.

Bekijk hier de resultaten van het project.

Facts & Figures


Startdatum: 1 nov 2015
Einddatum: 1 mei 2018