Living Lab: Spark! (BC Living Lab)

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

Voor de ontwikkeling van een circulaire economie en het verlagen van de impact van toeleverketens op het milieu, is het van essentieel belang dat betrouwbare informatie binnen de volledige keten wordt uitgewisseld. In de praktijk is dit lastig te realiseren, maar dit kan worden verbeterd met blockchain. BCLivingLab richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden tot de toepassing van de blockchain-technologie in toeleverketens en logistiek. Tijdens het project worden vier fysieke knooppunten en een virtuele opslagplaats ontwikkeld voor kennis over blockchain, ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf bij de ontwikkeling van gebruikscases en het experimenteren met blockchain-toepassingen. Het is onze ambitie een community op te bouwen met geïnteresseerde belanghebbenden en om betrokken te zijn bij huidige en toekomstige initiatieven omtrent blockchain.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures

Publieke eindrapportage:

Use cases:


Startdatum: 1 sep 2019
Einddatum: 1 sep 2024