Living Lab: SUMMALAB

Projectleider

Dhr. Prof. dr. ir. B. van Arem

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Verstedelijking en toenemende congestie leiden ertoe dat steden experimenteren met innovatieve oplossingen om personen en goederen te vervoeren met minder emissies en ruimtebeslag. SUMMALab verbindt en ondersteunt deze experimenten, faciliteert het leerproces en versnelt de opschaling van veelbelovende oplossingen. SUMMALab richt zich op last mile, deur-tot-deur oplossingen en het efficiënte gebruik van stedelijke infrastructuur. Het verzamelt, analyseert, deelt resultaten van experimenten en ontwikkelt tools om effectiviteit, burger- en bedrijvenparticipatie en technische en financiële haalbaarheid van concepten te vergroten. Nieuw ontwikkelde vervoersmodellen verschaffen inzicht in de effectiviteit van combinaties van innovatieve oplossingen toegepast op grote schaal.

SUMMALab geeft professioneel, onderbouwd en praktijkgericht advies over het opzetten en evalueren van experimenten binnen het mobiliteitsdomein. Dit zijn stappen die altijd worden uitgevoerd bij experimenten, maar dankzij SUMMALab kan dat sneller en met een veel grotere kennisbasis. Doordat meerdere steden betrokken zijn, worden de leerervaringen van andere steden meegenomen en worden schaalvoordelen bij het opzetten en opschalen van experimenten behaald. In Summalab werken steden samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven wordt kennis en ervaring opgedaan en gedeeld.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures


Startdatum: 15 nov 2019
Einddatum: 30 jun 2024