Living Lab: SUMMALAB

Projectleider

Bart Arem

Full professor
Verstedelijking en toenemende congestie leiden ertoe dat steden experimenteren met innovatieve oplossingen om personen en goederen te vervoeren met minder emissies en ruimtebeslag. SUMMALab verbindt en ondersteunt deze experimenten, faciliteert het leerproces en versnelt de opschaling van veelbelovende oplossingen. SUMMALab richt zich op last mile, deur-tot-deur oplossingen en het efficiënte gebruik van stedelijke infrastructuur. Het verzamelt, analyseert, deelt resultaten van experimenten en ontwikkelt tools om effectiviteit, burger- en bedrijvenparticipatie en technische en financiële haalbaarheid van concepten te vergroten. Nieuw ontwikkelde vervoersmodellen verschaffen inzicht in de effectiviteit van combinaties van innovatieve oplossingen toegepast op grote schaal.

Facts & Figures


Startdatum: 15 nov 2019
Einddatum: 30 jun 2024