Supplier Finance

Programma manager

Wim van der Giessen (wvandergiessen@growteq.nl)

Dit ontwikkelingsproject biedt de mogelijkheid om MKB bedrijven in Nederland te laten profiteren van Supply Chain Financing (SCF) oplossingen op basis van het Reverse Factoring (RF) principe. Dat doen zij door middel van een  SCF dienst en online portal te ontwikkelen gericht op het MKB in Nederland.

Naast de ontwikkeling van een online portal voor het MKB is verdere ontwikkeling van het SCF instrument benodigd, waarbij vooral juridische en fiscale aspecten en de verhandelbaarheid van financieringen beter worden onderzocht en uitgedacht. Hierdoor moet SCF – naast banken – ook interessant kunnen worden voor investeerders e.d.

Vooralsnog zijn banken echter het beste toegerust voor de rol van financier van het SCF instrument. In dit project zal worden aangetoond dat voor banken Reversed Factoring voor MKB’s een serieuze markt in ontwikkeling is met een positieve business case (snelle kapitaalverschaffing tegen lagere (transactie)kosten door vergaande automatisering).

Er zal in 3 fases worden gewerkt;

1. Vooronderzoek: in de fase zal met name desk research worden gedaan aangaande kritieke vraagstukken, bijvoorbeeld technisch, fiscaal, juridisch of operationeel.

2. Ontwikkeling: indien uit het vooronderzoek blijkt dat er geen kritieke vraagstukken onbeantwoord zijn kan gestart worden met de ontwikkeling van een business case, PoC en bedrijfsmatige processen.

3. Pilot testing: zodra de ontwikkeling is afgerond zal de nieuwe dienst worden getest met pilot MKB (leveranciers), corporates (afnemers) en financiers.

Verwacht resultaat:

  • een werkend SCF dienst en technisch werkend prototype online applicatie, inclusief automatische gegevensuitwisseling, waarop door de afnemer goedgekeurde facturen aan de leverancier worden gepresenteerd.
  • De MKB-er wordt de mogelijkheid geboden in plaats van de afgesproken betaaltermijn af te wachten, te kiezen voor directe betaling tegen een (kleine) korting.

Facts & Figures


Startdatum: 21 feb 2014
Einddatum: 1 apr 2015