Universality and resilience in logistics networks: a mean-field approach

In de nabije toekomst zal het logistieke landschap veranderingen ondergaan door technologische ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s. Het logistieke netwerk zal uitermate robuust en veerkrachtig moeten zijn, om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Wij onderzoeken, gebruikmakende van gemiddelde veld benaderingen en keuzegedrag modellering, de evolutie van het transportnetwerk.

Facts & Figures

Project output


Startdatum: 1 feb 2017
Einddatum: 1 feb 2019