Value Creation by Closing the Loop

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Productretouren bieden een geweldige mogelijkheid om waarde te creëren voor de klant en de overige partijen in de supply chain. Die waarde blijkt verder te strekken dan directe financiële waarde; producthergebruik, mits goed georganiseerd, leidt niet alleen tot hogere opbrengsten (Sourcing value), maar kan ook op langere termijn leiden tot klantenbinding (Customer value), een beter imago door verlaging van milieu footprints (Environmental value) en betere kennis over het product (Information value).

Het project ‘Value Creation by Closing the Loop’ onderzocht onder welke omstandigheden bovengenoemde waardes het beste kunnen worden gegenereerd. Een te ontwikkelen software tool (Product Routing Algoritme – PRA) die retourstromen kanaliseert door de reverse supply chain (acquisitie, recycling/hergebruik, vermarkten) zou deze waarde daadwerkelijk helpen realiseren. Behalve deze verticale coördinatie van reverse supply chain processen, zou de tool in handen van een zogenaamde control tower ook belangrijke schaaleffecten kunnen bereiken door meerdere supply chains tegelijk te coördineren.

De maatschappelijke relevantie van het project is op te maken uit een recente notitie van Thuiswinkel.org i.s.m. Dinalog en de Rijksuniversiteit Groningen waarin het volgende advies wordt gegeven ten aanzien van retourmanagement in de retailsector: “E-commerce is één van de weinige nog sterk groeiende sectoren in Nederland. De omzet steeg in 2012 tot zo’n €10 miljard en er kwamen 400.000 nieuwe online shoppers bij, ondanks de crisis en het gedaalde consumentenvertrouwen. Gemak, snelheid en een ruime keuze zijn van levensbelang voor een webshop. De logistieke organisatie moet dus op orde zijn, het is een kritische succesfactor.”

Naar de toekomst toe zal er een retouroplossing moeten komen die het verwerken en hergebruiken van geretourneerde producten met de eindklant als uitgangspunt als geheel oplost. Het verminderen van retourbewegingen bij een groeiende markt is cruciaal om maatschappelijke problemen als congestie en CO2 uitstoot tegen te gaan en economische problemen als niet-waarde toevoegende kosten te verminderen. De eerste stap hier naartoe is gezet door dit project.

Facts & Figures

Reduce footprints
Recovery of product sourcing value
Cost synergie effects


Startdatum: 16 dec 2010
Einddatum: 30 aug 2013