Zorg voor Logistiek

In dit project werken partners samen aan het opzetten van een innovatief concept voor de zorgsector in Nederland. Het onderzoek richt zich op het oplossen van problemen die zich bij de integratie van verscheidene supply chains binnen de zorgsector voordoen. Naast het ontwikkelen van een control center zullen de partners een nieuw distributiecentrum ontwikkelen waar het concept cross docking wordt geimplementeerd waardoor het logistieke volume van de leverancier kan worden verhoogd.

Verder richten de partners zich ook op de ontwikkeling van de nodige hulpmiddelen om de administratieve en logistieke processen goed te laten verlopen. Het verwachte resultaat is een strategische logistieke control tower waar verscheidene supply chains binnen de zorgsector worden gentegreerd. Het potenieel van deze conrol tower is enorm, bij succesvolle implentatie kan dit leiden tot grote kostenbesparingen voor de zorgsector.

Facts & Figures

– Daling supply chain kosten
– Meer gekwalificeerd personeel
– CO2 reductie


Startdatum: 30 nov 2011
Einddatum: 30 dec 2014