Modular Prefabricated Construction: a circular asset management system for closed-loop supply and logistics chains

Projectleider

Mevr. Fecarotti

Programma manager

Niels Sneek (sneek@dinalog.nl)

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat. Voor de bouwsector zijn tussendoelen gesteld voor 2030: 1) 0,4 Mton CO2 reductie 2) 60% stikstof reductie 3) 75% gezondheidswinst. Prefab modulair bouwen is een essentieel element voor het realiseren van circulariteit in de bouwsector. Modulariteit maakt de bouw van aanpasbare en omkeerbare structuren mogelijk die zich aanpassen aan de veranderende vraag en kan het bouw- proces veel efficiënter maken. De modulaire bouwsector benut momenteel echter nog lang niet zijn volledige potentieel voor circulariteit.

TU/e werkt in dit project samen met industriepartners aan de ontwikkeling van een digitaal geïntegreerde circulaire toeleveringsketen voor prefab modulair bouwen en een efficiënte infrastructuur voor het delen van gegevens.

Dit onderzoeksproject wil de transitie versnellen via een digitaal geïntegreerde circulaire toeleveringsketen voor prefab modulair bouwen met ondersteuning van een circulair asset management systeem (CAMS). Een dergelijk geïntegreerd digitaal systeem, met name voor off-site logistieke operaties in de bouw, ontbreekt momenteel zowel in de wetenschappelijke literatuur als in de praktijk. De routekaart zal een duidelijke richting geven voor de overgang van een linaire keten naar een digitaal geïntegreerde en sterk gecoördineerde circulaire toeleveringsketen, met de nadruk op mechanismen om toegevoegde waarde te creëren voor het hele proces.

De doelstellingen van dit 3-jarige project zijn:

  • Ontwerpen en ontwikkelen van een asset management framework ter ondersteuning van een circulaire supply chain
  • Ontwikkelen van een Digital Twin t.b.v. scenario-analyses voor besluitvorming over gecoördineerde productie, off-site logistiek en on-site assemblage / demontageplanning
  • Ontwerpen van een peer-to-peer circulair asset management systeem (CAMS)

Facts & Figures


Startdatum: 29 sep 2023
Einddatum: 31 dec 2026