Ontzorgen – Ontzorgen in de VVT zorg

Projectleider

Dhr. Prof. Dr. R.J. Boucherie

Programma manager

Simone van der Velden (velden@dinalog.nl)

Bemensing en stijgende kosten zijn knelpunten in de zorg, waardoor leveren van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste medewerker, in de juiste omstandigheden in de VVTsector onder druk staat. Ontzorgen ontwikkelt een regionaal logistiek
zorg ecosysteem, waarmee de verweven zorg-, goederen- en dienstenketens optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden. Ontzorgen ondersteunt extramuralisering, met doel om het regionale zorg ecosysteem op een medisch verantwoorde, economisch haalbare en klimaatneutrale wijze zoveel mogelijk in
overeenstemming met de wensen van de zorgverlener en cliënt in te vullen.

Facts & Figures


Startdatum: 1 jan 2024
Einddatum: 31 dec 2026