TRANSENERGY (Energietransitie op de bouwplaats – de route naar een zero-emissie bouwplaats)

Projectleider

Dhr. Dr. H.J. Quak

Programma manager

Niels Sneek (sneek@dinalog.nl)

De behoefte naar een snelle transitie richting schoon en emissieloos bouwen is groot. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over hoe aan verschillende randvoorwaarden kan worden voldaan om de inzet van zero-emissie (ZE) materieel in de praktijk te realiseren. In hoeverre een zero-emissie bouwplaats (ZEB) (deels) gerealiseerd kan worden is afhankelijk van verschillende factoren. Er is echter nog geen algemeen beeld van hoe een ZE bouwplaats te realiseren is en wie daarvoor op welk moment welke mogelijkheden heeft / keuzen kan maken. Naast de beschikbaarheid van ZE machines en voertuigen, slimme bouwlogistiek en emissiearme bouwmethoden is de energievoorziening op de bouwplaats een essentiële factor.

TNO werkt in dit project samen met industriepartners, lokale overheden en brancheorganisaties aan het versnellen van de ontwikkeling van emissieloze bouwplaatsen en opschaling van oplossingen uit de praktijk.

Dit project ontwikkelt kennis voor de realisatie van een ZE bouwplaats en draagt daarmee bij aan vermindering van NOx-uitstoot en CO2-emissies door bouwactiviteiten en bouwlogistiek. De uitkomsten kunnen zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers gebruikt worden om in een vroeg stadium van een bouwtraject verschillende oplossingsrichtingen af te wegen bij het realiseren van een (gedeeltelijke) ZE bouwplaats. De nadruk van het onderzoek ligt op de type oplossingen en configuraties die in de praktijk worden gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met bepalende factoren, waaronder type bouwplaats, energieaanbod, energievraag en vervoer, van en de bouwplaats.

De doelstelling van dit 3-jarige project is:

Inzicht geven in de mogelijkheden en effecten van verschillende manieren van energievoorziening voor uiteenlopende typen bouwplaatsen ten behoeve van emissieloze bouw en bouwlogistiek.

Facts & Figures


Startdatum: 18 sep 2023
Einddatum: 28 feb 2026